Ipsos Update – únor 2022

Jak pracovat se segmentací, budoucnost wellness, umělá inteligence nebo klíč k obchodnímu úspěchu. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Co dělat, aby segmentace splnila očekávání? Nejde o to, kdo vlastní a spravuje data, ale o identifikaci klíčových dat pro konkrétní účel, aby bylo možné správně zacílit na danou obchodní otázku. Právě kombinace behaviorálních a výzkumných dat je skvělým podkladem pro vytvoření strategie a aktivace v rámci celé společnosti. To vyžaduje vytvoření týmů, jež spolu vzájemně komunikují. Jsou vaše marketingové, prodejní a insight týmy propojeny s analytickými a datovými týmy? Nechte je spolupracovat, prolomte bariéry a udělejte z nich součást jedné strategie. Jak na to ukážeme v případové studii VodafoneZiggo.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Zákazníci požadují férové zacházení, důležitá je i proaktivita, transparentnost a projevování respektu ze strany společnosti. Pokud vnímají, že na vyřešení určité situace museli sami vynaložit více úsilí než společnost, pak:

  • je více než 4x pravděpodobnější, že danou společnost přestanou využívat,
  • 3x častěji sdílí své negativní zkušenosti na sociálních sítích,
  • je přibližně 2x pravděpodobnější, že o své negativní zkušenosti řeknou přátelům a rodině.

Které problémy by měly být upřednostňovány a jak na ně nejvhodněji reagovat s co možná nejnižšími náklady? Mezi hlavní zásady patří:

  • najít vhodnou míru vynaloženého úsilí směrem k zákazníkovi (komunikace, podpora při řešení situací,...) napříč celou zákaznickou cestou,
  • dopřát zákazníkovi pocit férového zacházení,
  • identifikovat, kde vyváženost úsilí není optimální, a přijmout opatření k eliminaci negativních reakcí (odchod zákazníků, špatné reference),
  • kombinace dat o chování zákazníků (co) s daty z výzkumů (proč).

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Lidé stále častěji berou své zdraví do vlastních rukou. Svou roli zde hrají sociální média, přátelé i rodina. Jaké jsou klíčové trendy v oblasti fyzického i mentálního zdraví? Jak tyto trendy ovlivní naši budoucnost? Může jídlo nahradit léky? Jakou roli může hrát jídlo v duševním zdraví? Jak může systém zdravotní péče podporovat zdravý životní styl? Pomohou nám chytrá zařízení hacknout naši cestu ke zdraví? Zjišťovali jsme v rozhovorech s klíčovými představiteli zdravotnických organizací, personalizovaného zdraví, výživy, psychologie a technologií.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Dle Ipsos výzkumu ve 28 zemích převládá názor, že umělá inteligence bude mít v příštích pěti letech zásadní dopad na náš každodenní život. Pouze každý druhý však ví, jaké produkty a služby umělou inteligenci využívají. 6 z 10 souhlasí, že produkty a služby využívající umělou inteligenci jim usnadňují život, ale jen polovina v nich spatřuje více výhod než nevýhod. 4 z 10 mají obavy z produktů a služeb využívajících umělou inteligenci. Pouze polovina důvěřuje společnostem využívajícím umělou inteligenci stejně jako jiným společnostem.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Jakou roli dnes hraje důvěra v měnících se podmínkách pandemie, klimatické krize a fake news? Nová Ipsos studie ukazuje, že panuje větší důvěra ve farmaceutické a bankovní společnosti než před třemi lety. Přestože důvěryhodnost technologických společností klesla, stále se jedná o nejdůvěryhodnější z devíti zkoumaných odvětví. Naopak nejméně důvěryhodným sektorem zůstává státní správa. Nejdůvěryhodnějšími zpravodajskými zdroji jsou tradiční formy médií (noviny, rozhlas, televize), online noviny a zpravodajské webové stránky nebo aplikace.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Proč vázne digitální transformace? Ipsos výzkum zjistil, že je nedostatek zaměstnanců se zájmem o digitalizaci, stejně tak jako nových talentů.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

Společnost