Brand Positioning and Growth | Ipsos
Markedsforståelse og strategi

Merkevareposisjonering

OUR SOLUTIONS
Optimalisering av merkevaresposisjon, merkeportefølje og identifisering av vekstmuligheter.

Vi hjelper våre kunder å forstå merkevareassosiasjoner og emosjonell tilknytning, og gir næring til vekst ved å gi innsikt i kategoris behov og identifisere karakteristiske egenskaper som driver merkevarevekst.

Censydiam

Censydiam er et rammeverk for analyse av forbruker, merkevarer og kategorier. Gjennom 30 år har merkevarebyggere over hele verden benyttet Censydiams åpne og fleksible arbeidsmodell for å forstå behov og motiver til å raffinere og forbrukertilpasse sine merkevarestrategier. Censydiam bygger på klassisk forbrukerpsykologi og bidrar til å sikre at man tar tilstrekkelig hensyn til både emosjonelle og funksjonelle behov når man skal forstå menneskene og deres motivasjoner for valg av produkter og merkevarer.  

Våre kunder bruker Censydiam til å svare på forretningsspørsmål som: hvordan optimaliserer jeg merkevarens posisjonering, hvordan kan jeg maksimere mulighetene for porteføljen min, og er det noen udekkede behov i markedet som jeg kan utnytte for å drive innovasjon?

Censydiam framework

 

Censydiam Metaphors

Censydiam Metaphors hjelper kundene å forstå behov og motivasjon, samt merkevareassosiasjoner ved å avdekke intuitive prosesser hos forbruker med analyse av spontane reaksjoner på visuelle stimuli. Censydiam Methaphors er en effektiv bildeteknikk, tilpasset mobilt grensesnitt, som avdekker emosjonelle og symbolske elementer kvantitativt uten å måtte bruke store ressurser på kvalitativ hypotesegenering. Vi bruker en projektive teknikk som hjelper respondentene med å unngå rasjonell tenking og gi intuitive svar. Denne kvantitative tilnærmingen kan legges til segmenteringer, bruk og holdningsundersøkelser (U&A) og en rekke andre studier for å fange opp forbrukernes udekkede behov, frustrasjoner og utfordringer.

Brand Positioner

Brand Positioner hjelper kunder med å optimalisere merkevareposisjoneringen ved å svare på kritiske merkevarespørsmål: hvilken kategori spiller jeg egentlig i, hvordan kan jeg definere en relevant rolle for merkevaren min å spille i folks liv, og hvordan kan jeg oversette merkevareposisjoneringen min til markedsføringsaktivering? Ved å bruke flervalgsreaksjonstid for å avdekke forbrukernes underliggende merkeassosiasjoner, leverer Brand Positioner en blåkopi for hvordan man kan stimulere merkevekst ved å avdekke forbrukernes sanne behov.

Brand Compass

Brand Compass er en smidig tilnærming som hjelper kundene med å finne ut hvordan merkevarene deres skal reagere på ny forbrukeratferd og holdninger. Brand Compass leverer:

  • En kategori dypdykk i hvordan forbruket endrer seg (inkludert nye ritualer og holdbarheten til ny atferd)
  • Anbefalinger om nye roller for merkevaren din å innta

  • Virtuelle aktiverings worskhops for å prioritere potensielle merkeroller og oversette dem til markedsføringsaktivering

Brand Mental Networks

Brand Mental Networks er en kvantitativ metode for å avdekke de mest fremtredende og viktige merkevareassosiasjonene som kan påvirke valgsprosessen. Metoden hjelper deg å vurdere om en merkevare er posisjonert på riktig måte, barrierer for vekst, hvilke karakteristiske assosiasjoner merket har, om reklamebudskap når frem, etc.

Les artikkel om hvordan metoden brukes med eksempler om Brand Metal Network både i Norge og i utlandet.

Se case film om hvordan Ipsos har bistått Team Norway å kartlegge assosiasjonene til Norge i den Japanske befolkningen.

Brand Assets Evaluator

Brand Assets Evaluator identifiserer distinkte egenskaper ved en merkevare som driver vekst. Merkevarebyggere bør legge mer arbeid i å forstå og utvikle sine brand assets. Dette er sansbare elementer i marketingmiksen som forsterker effekten av assosiasjonsnettverket. Logoer, tegn, ikoner, symboler, lyder og musikk som identifiserer merkevaren og hjelper hjernen med å innlære og fremkalle distinkte og fremtredende merkevareassosiasjoner. Slike elementer må måles med neuro science teknikker og Ipsos bruker “Implicit Reaction Timing” for å måle hvor sterkt elementene er knyttet til merkevaren. 

Metoden kan brukes til å svare på forretningsspørsmål som: styrker merkevare assestsene mine merkevareimage, appellerer de til forbrukere og er unike kontra konkurrenter, og hvilke spesifikke skritt bør jeg ta for å optimalisere porteføljen av merkevare assets?