Omdømmetseminaret 2018: nye tall om bedrifter, etater og organisasjoner

Funn fra Profilundersøkelsene 2018 ble presentert på Ipsos' årlige Omdømmeseminar. Den viser at mange store bedrifter har solid omdømme over tid, mens andre sliter.

Torsdag 18. oktober arrangerte Ipsos Omdømmeseminaret 2018. På seminaret ble Ipsos-rapportene Profilundersøkelsene 2018 lansert. Rapportene er en årlig måling av 88 etater, 95 bedrifter og 47 organisasjoner. Den måler befolkningens inntrykk av virksomhetene på fem utvalgte faktorer:

  • Etater: Totalinntrykk, samfunnsansvar, effektivitet og økonomisk styring, åpenhet og informasjon, kompetanse og fagkunnskap
  • Bedrifter: Totalinntrykk, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet, reklame og informasjon, miljøbevissthet
  • Organisasjoner: Totalinntrykk, samfunnsansvar, økonomi, informasjon og reklame, gjennomslagsevne

Leder for Ipsos Norge Nathalie Eyde Warembourg innledet seminaret for en fullsatt sal. Hun fortalte at det er 27. gang Ipsos gjennomfører undersøkelsene.

93
Ipsos Norge-leder Nathalie Warembourg innledet årets seminar. Foto: Ipsos Norge

 

Fagansvarlig og Seniorkonsulent i Ipsos Jan Behrens presenterte funn fra årets rapporter, Profilundersøkelsene 2018.

92
Seniorkonsulent Jan Behrens om interessent-modellen. Foto: Ipsos Norge

  

Behrens snakket også om verdien av omdømme, og tillit. Tillit gjør at man blir trodd og lyttet til – også hos interessenter. Omdømmebygging er derfor et effektivt instrument for å oppnå kunnskap om og innflytelse over interessenter og de beslutninger de tar om bedriften.

 

7

Det er stor forskjell i tilliten folk flest har til ulike yrkesgrupper. Sykepleiere (94%), leger (91%) og lærere (87%)  er yrkesgruppene flest angir at de tror på. Politikere generelt (17%) scorer lavest i denne britiske Ipsos-undersøkelsen.

- Når kriser skal håndteres er troverdighet avgjørende. Det står dessverre dårlig til med næringslivslederes troverdighet. Men det står ikke bedre til med journalister, sa Jan Behrens.

10

 

Det er knyttet interesse til hvilke bedrifter, organisasjoner og etater som har svekket og styrket sitt omdømme det siste året. Her en oversikt over virksomheter som scorer høyt og lavt på samfunnsansvar i årets rapporter.  

36  

Av de 95 bedriftene som ble målt scoret Coop høyest med 84%, fulgt av Tine (82%) og NRK (81%). Høyest andel godt inntrykk blant etater er Metrologisk institutt med 84%, og blant organisasjonene Kreftforeningen med 80%. Tallene viser liten endring fra fjorårets undersøkelser. Mange av de store bedriftene har solid omdømme over tid.

b

   

Henrik Øinæs Habberstad fra Equinor deltok på seminaret og fortalte historien om navneendringen fra Statoil til Equinor. Han gikk gjennom rasjonale og bakgrunnen for endringen samt hvordan selskapet tenkte i forhold til utvikling av visuell identitet, merkevare og implementering. Å endre navn på et selskap som Statoil med så sterk nasjonal identitet vekker mange følelser, men også en naturlig konsekvens av selskapet nå er på en reise fra å være et fokusert olje og gasselskap til et bredt energiselskap.

Profilundersøkelsene viser at Statoil var blant bedriftene med mest fremgang i året som har gått. De havner på 6. plass med 74% andel godt inntrykk.

5
Henrik Øinæs Habberstad fra Equinor. Foto: Ipsos Norge

 

7
Henrik Øinæs Habberstad fra Equinor. Foto: Ipsos Norge

    

Ved seminaret deler Ipsos ut den årlige prisen Ipsos Omdømmepris. Årets pris gikk til Vinmonopolet for et solid omdømme over tid, som også er styrket de siste årene. Juryen konkluderer med at vinneren utfører sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir sterk oppslutning i befolkningen. Les mer om prisen og begrunnelsen her.

15
Vinmonopolets Hilde Britt Mellbye mottar prisen av Nathalie Eyde Warembourg og Seniorkonsulent Kristin Pran. Foto: Ipsos Norge

 

4
Nathalie Eyde Warembourg, Hilde Britt Mellbye og Seniorkonsulent i Ipsos Jan Behrens. Foto: Ipsos Norge

 

  

For mer informasjon om seminaret eller årets rapporter, kontakt

Jan Behrens, jan.behrens@Ipsos.com eller fyll ut kontaktskjema under