Opplæring og karriereutvikling

Vi har stort fokus på opplæring og kompetanseutvikling uansett type stilling hos oss. Vi ønsker å tilby høy kvalitet opplæring som bidrar til at alle våre ansatte har mulighet til å utvikle seg både personlig og faglig gjennom karrieren sin.
Vi skreddersyr onboarding samt utviklingsplaner for våre ansatte i Norge. I tillegg tilbyr Ipsos sentralisert opplæring og utvikling som vi drar godt nytte av.
Ipsos Training Center (ITC) gjør mengde online kurser og sertifiseringer tilgjengelige når som helst og hvor som helst.

Ipsos har omfattende og oppdaterte utviklingsprogrammer som dekker de ulike kompetanseområdene vi opererer i, og også opplæringsprogrammer for å støtte de ansatte gjennom karrieren fra første jobb etter utdannelse med Generation Ipsos til ledelse, mangfold eller tilrettelegging av arbeid fra hjemmekontor.

Våre ansatte i Ipsos drar nytte av et bredt spekter av utviklingsløsninger med utgangspunkt i et lærings- og utviklingsrammeverk. Innenfor de forskjellige opplæringsalternativene som tilbys, har vi ansikt til ansikt-opplæring, kombinasjonsprogrammer med aktiviteter i klasserommet og e-læring og / eller forskjellige typer e-læringstrening gjennom vår dedikerte plattform, Ipsos Training Center (ITC). I dag tilbyr ITC mer enn 450 online opplæringsalternativer.
Les mer om vårt nyutdannede utviklingsprogram, Generation Ipsos.