Helft Nederlandse bevolking staat positief tegenover NAVO, steun in sommige andere lidstaten erg laag

Nederlanders staan over het algemeen positief tegenover de NAVO. Steun voor de alliantie in sommige andere lidstaten is daarentegen erg laag. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de NAVO top van 3 en 4 december 2019 in Londen.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

NAvoIn 11 lidstaten waar Ipsos het onderzoek uitvoerde is gemiddeld 43% van de bevolking positief over de NAVO, terwijl 14% er negatief tegenover staat en 43% een neutrale houding heeft.1 

In Nederland steunt ongeveer de helft van de bevolking (47%) de NAVO. Steun in de lidstaten is het grootst in Polen (60%), de Verenigde Staten (56%), Canada (55%) en het Verenigd Koninkrijk (50%), maar veel lager in andere lidstaten: 

  • Italië: 35% 
  • Frankrijk: 31%
  • Duitsland: 30%
  • Spanje: 29% 

Misverstanden over het NAVO-budget 

Burgers in de 11 lidstaten waar Ipsos het onderzoek uitvoerde onderschatten de financiële bijdrage van de Verenigde Staten aan de NAVO. De gemiddelde inschatting is dat 39% van het NAVO-budget voor rekening van de Verenigde Staten komt terwijl dit in werkelijkheid 69% is. 2
 

Terwijl burgers de bijdrage van de Verenigde Staten onderschatten, wordt de eigen bijdrage in alle onderzochte landen overschat. Zo denken Duitsers dat de bijdrage van hun land 15% is, terwijl deze in werkelijkheid 5% is. De gemiddelde inschatting van de hoogte van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO is 8%, maar eigenlijk komt maar 1.15% van het NAVO-budget bij Nederland vandaan. 

 

NAVO onder druk

De resultaten van het Ipsos onderzoek komen in een tijd waarin het militaire bondgenootschap sowieso al onder druk staat. De Franse president Macron noemde de NAVO onlangs ‘hersendood’ en de Amerikaanse president Trump bekritiseert Europese lidstaten al langere tijd stevig vanwege hun financiële bijdrage aan de organisatie. 
 

De resultaten van het Ipsos onderzoek laten zien dat de steun voor de NAVO in enkele lidstaten laag is, en dat er misverstanden bestaan over de financiering van het bondgenootschap. Dat maakt het lastiger voor Europese leiders om draagvlak te vinden om de financiële bijdrage op te krikken naar de benodigde 2% van het bruto binnenlands product. 


Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck:
[email protected]


Download de slides met alle onderzoeksresultaten hier


Onderzoeksverantwoording
Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek door Ipsos onder 14.004 burgers in 18 verschillende landen, waaronder 11 NAVO-lidstaten. In de volgende landen is een nationaal representatieve steekproef van ongeveer 1.000 burgers ondervraagd: Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In de volgende landen is een nationaal representatieve steekproef van ongeveer 500 burgers ondervraagd: België, Hongarije, Nederland, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Korea en Zweden. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 25 oktober en 8 november 2019. 

Als bepaalde resultaten niet optellen tot 100% kan dit zijn ontstaan door afrondingsverschillen, de mogelijkheid tot het geven van meerdere antwoorden of het weglaten van de antwoordcategorie ‘weet ik niet’ of ‘geen mening’. 

De data is gewogen zodat de steekproeven nationaal representatief zijn. In 3 van de 18 landen (China, Saudi-Arabië en Zuid-Afrika) is de steekproef representatief voor het meer welvarende deel van de bevolking. Dit deel van de bevolking vormt een belangrijke indicator voor de rest van de bevolking representeert de opkomende middenklasse in deze landen. 

Voetnoten

  1. De 11 NAVO-lidstaten waar het onderzoek is uitgevoerd zijn: België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. 
  2. US contribution to NATO collective military expenditure in 2018, source: Defence Expenditure of NATO Countries (2012-2019) (NATO, June 2019)
     

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands