Politiek met Sjoerd - Percepties van de coronacrisis

Steun voor de coronamaatregelen van het kabinet, gevoel van bedreiging neemt langzaam af, zorgen om de economie blijven.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Politiek met SjoerdDe eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld op 27 februari. Sinds maart volgen wij de publieke perceptie van de coronacrisis in Nederland. Dit zijn tot nu toe de belangrijkste conclusies. 

 

1.    Brede steun voor coronamaatregelen kabinet

Op dinsdag 21 april gaf premier Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen van het kabinet. De meeste maatregelen zijn een voortzetting van bestaand beleid, zoals thuiswerken. 
Onze data suggereert dat er brede steun is voor de coronamaatregelen van het kabinet. Deze resultaten zijn gepubliceerd door Nieuwsuur.  

Percentage eens met maatregelen van dinsdag 21 april 24-26 april
Grote evenementen gaan niet door (in ieder geval tot 1 september)     89%
Mensen is opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven werken 87%
Zo veel mogelijk binnen blijven en niet naar buiten gaan 73%
De basisscholen gaan op 11 mei weer (deels) open 73%
De middelbare scholen blijven voor nu gesloten (in ieder geval tot 1 juni) 71%
De horeca blijft voor nu gesloten 70%
Bezoek in verpleeghuizen blijft verboden 64%
Contactberoepen (zoals kappers en fysiotherapeuten) blijven gesloten* 48%

    

    
2.    Gevoel van bedreiging piekt eind maart, vlakt inmiddels iets af 

In de laatste weken van maart zien we een sterke stijging van het gevoel van dreiging. In april begint dat iets af te vlakken. 
Toch zijn de zorgen over de coronacrisis alomtegenwoordig. Driekwart van de bevolking ziet in het virus een ernstige bedreiging voor Nederland. En vier op de tien werkende Nederlanders zien hun baanzekerheid bedreigd. 

Coronavirus bedreiging voor 20-21 maart 27-29 maart 17-20 april 24-26 april
Uzelf 36%     49%     43%     39%
Familie en vrienden 37%     60%     58%     53%
Nederland 75%     86%     82%     76%
De wereld 78%     87%     88%     82%
Baan/bedrijf 36%     40%     40%     36%

 


3.    Vooral ouderen bezorgd over eigen gezondheid

 

Nederlanders zijn verdeeld als het gaat om de mate waarin men corona ziet als een bedreiging voor de eigen gezondheid. Dit is stabiel gedurende sinds maart. 
Ouderen vrezen het coronavirus in veel grotere mate dan jongeren, inmiddels met ongeveer een factor 3. 

Gevolgen besmetting voor eigen gezondheid 20-21 maart 27-29 maart 24-26 april
       
Ernstig     46%     44%     40%
Jongeren <34 jaar 24%     28%     18%
Ouderen >55 jaar 49%     58%     59%
       
Niet zo ernstig 45% 44% 45%

 

 

 

4.    Helft van de bevolking vreest financiële impact coronacrisis 

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking vreest de economische gevolgen van de coronacrisis. 

Coronacrisis zal impact hebben op financiële situatie van mij / mijn gezin 20-21 maart 27-29 maart 17-20 april  24-26 april
Eens     61%   58%   48%   52%
Oneens     26%   30%   39%   34%

 


5.    Nederlanders zijn verdeeld over wat erger is: de economische gevolgen van de coronacrisis of de risico’s voor de volksgezondheid 

Jongeren (<35) maken zich meer zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis dan ouderen (>55). Het verschil is ongeveer 10 procentpunt.

Meer zorgen over economische gevolgen dan over gevolgen volksgezondheid 27-29 maart 17-20 april  24-26 april
Eens     45%   52% 44%
Jongeren <34 jaar 52% 55% 49%
Ouderen >55 jaar 38% 46% 38%
       
Oneens     49% 42% 48%

 

 

 6.    Het oordeel over de aanpak van de coronacrisis door de officiële instanties is (nog steeds) positief. 

Nederlanders zijn positief over hoe Rutte, het kabinet en de RIVM op de crisis reageren. 

Positief oordeel aanpak/reactie coronacrisis 20-21 maart 27-29 maart 17-20 april  24-26 april
Rutte           75% 82% 78%
Kabinet     81% 75% 79% 76%
RIVM     88% 76% 81% 78%

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd van Heck (sjoerd.vanheck@ipsos.com). 

Alle blogs van Sjoerd over politiek en publieke opinie zijn op deze pagina verzameld. 

Kijk voor al het onderzoek van Ipsos aangaande het coronavirus op deze site.
 

Onderzoeksverantwoording
De resultaten zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos op 20-21 maart (n=1.000), 27-29 maart (n=1.013), 17-20 april (n=1.002) en 24-26 april 2020 (n=1.017). Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproeven (Nederlanders 18+) en de samenstelling van de Nederlandse bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. 

* Bij de stelling ‘Contactberoepen (zoals kappers en fysiotherapeuten) blijven gesloten’ is het voorbeeld van fysiotherapeuten genoemd. Wij zijn ons ervan bewust dat de overheid bij het verbod op het uitoefenen van contactberoepen een uitzondering heeft gemaakt voor de paramedische zorg. Op de website van de Rijksoverheid is daarover het volgende te lezen: ‘deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden.’ Dit betekent dat in de praktijk de meeste Nederlanders alleen op afstand, bijvoorbeeld door middel van videobellen, gebruik kunnen maken van de zorg die fysiotherapeuten bieden. Daarom hebben wij voor deze formulering gekozen. 

 

 

 

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands