45% ľudí na celom svete sa momentálne snaží schudnúť

Viac ako polovica obyvateľstva na celom svete by chcela radšej viac cvičiť a/alebo sa stravovať zdravšie a nie držať diétu v rámci snahy stratiť na váhe. Avšak z dietetického hľadiska sa cukor považuje za hlavnú zložku, ktorú by ľudia pri redukcii hmotnosti mali zredukovať alebo eliminovať.

Nová globálna štúdia vykonaná v 30 krajinách sveta poukazuje na to, že sa momentálne snaží 45% obyvateľov na celom svete schudnúť. Toto číslo rastie na dve tretiny (60%) obyvateľov Čile, ktorí sa snažia schudnúť a viac ako 50%  je to v Španielsku, Peru, Saudskej Arábii, Singapure a v USA.

Z tých, ktorí snažia schudnúť by len niečo cez polovicu (52% globálne) išla cestou častejšieho cvičenia a zdravšieho stravovania sa, avšak by nechceli držať diétu na to, aby dosiahli svoj cieľ. Aj tak však 4 z 10 (44%) uviedli, že na zníženia hmotnosti by podnikli kroky, ktoré by viedli k zníženiu množstva prijatej potravy / držali by diétu.

 • Okolo dvoch tretín tých, ktorí sa snažia schudnúť v Argentíne, Čile, Mexiku a v Holandsku by sa začali zdravšie stravovať, nedržali by však diétu. V Číne by tri štvrtiny (77%) obyvateľov snažiacich sa schudnúť začali cvičiť na to, aby stratili na váhe.
 • Okrem cvičenia, zdravého stravovania sa a držania diéty by 38% z tých, ktorí sa snažia schudnúť obmedzilo pitie sladkých nápojov (toto číslo narastá na viac ako 50% v Maďarsku, Malajzii a Južnej Afrike).
 • 15% na celom svete tvrdí, že by pili menej alkoholu. Zníženie príjmu alkoholu (pre tých, ktorí chcú schudnúť) sa zvyšuje na asi štvrtinu populácie vo Veľkej Británii (25%), Austrálii (23%), Belgicku (23%), Južnej Kórei (25%), Rusku (26%) ) a Južnej Afrike (24%).

Keď sa pozrieme konkrétne na príjem potravy, je cukor hlavným faktorom, ktorý by ľudia na celom svete chceli znížiť alebo vylúčiť zo svojej stravy, aby ich to priviedlo k želanému cieľu úbytku na váhe. Za tým nasleduje množstvo kalórií.

 • Z tých, ktorí sa aktívne snažia schudnúť, dve tretiny (62%) ľudí na celom svete tvrdia, že cukor je tá zložka ich stravovania, ktorú by sa pri chudnutí pokúsili znížiť alebo vylúčiť. Toto percento sa zvyšuje na viac ako 70% v Maďarsku, Malajzii, Poľsku, Rusku, Turecku a Južnej Afrike.
 • Po cukre sú kalórie (41%) ďalším faktorom, ktorý by sa ľudia na celom svete (ktorí chcú schudnúť) snažili znížiť vo svojej strave. V Číne, Indii, Malajzii, Saudskej Arábii a Spojených štátoch amerických sa zvyšuje na 50% alebo viac.
 • Hneď za kalóriami nasledujú uhľohydráty, a tie by znížilo alebo vylúčilo zo svojej stravy 39% tých, ktorí chcú schudnúť, - za nimi nasledujú polotovary (31%) a nasýtené tuky (28%).
 • Zdá sa, že rozdiel medzi dobrými a zlými tukmi je v súčasnosti už dobre chápaný a známy, pretože iba 5% ľudí na celom svete uviedlo, že nenasýtené tuky je niečo, čo by znížili / vylúčili zo stravy počas chudnutia.
 • Alkohol ako zložku, ktorú by chceli znížiť alebo vylúčiť v snahe schudnúť spomenulo len 16% opýtaných na celom svete, ale toto percento narastá na štvrtinu alebo aj viac v Rusku, Poľsku a Južnej Kórei.

Z dvanástich možných iniciatív, ktoré by spoločnosti a vlády mohli podniknúť v rámci pomoci obyvateľom schudnúť, uviedli 4 z 10 obyvateľov na celom svete (ktorí sa aktívne snažia schudnúť), že by najviac pomohlo, keby bola zdravá strava lacnejšia. Táto odpoveď značne predbehla ktorúkoľvek z ďalších navrhovaných iniciatív.

 • Celkovo 4 z 10 (42%), ktorí sa snažia schudnúť veria tomu, že by im lacnejšia zdravá strava pomohla v chudnutí. Toto percento narastá na približne dve tretiny opýtaných obyvateľov v Maďarsku, Izraeli a Južnej Afrike.
 • Pätina populácie na celom svete (22%) verí, že by im pri chudnutí pomohlo, keby mali k dispozícii viac zeleného verejného priestranstva na cvičenie. Tento počet sa zvyšuje na vyše 40% obyvateľov Číny a Saudskej Arábie.
 • Viac verejne prístupných možností na cvičenie bolo považovaných za iniciatívu, ktorá by pomohla 18% celosvetovej populácie (tej, ktorá sa snaží aktívne schudnúť) schudnúť. Toto percento sa zvyšuje na tretinu populácie v Číne (36%) a Južnej Kórei (31%).
 • Podobné percento ľudí (17%) je názoru, že by im jednoduchší prístup ku zdravšej strave pomohol schudnúť, toto číslo sa zvyšuje na tretinu populácie v Argentíne (36%) a v Čile (30%).
 • Zreteľnejšie a pochopiteľnejšie označenie potravín sa považuje za iniciatívu, o ktorej si 13% globálneho obyvateľstva myslí, že by napomohlo úbytkom na váhe, toto číslo sa zvyšuje na 23% obyvateľov Nemecka.

Podľa týchto zistení sú iniciatívy ako napríklad jasnejšie označenie výživových hodnôt potravín (13%), nové produkty, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli zdravšie (12%), zdravšie prísady v polotovaroch (11%) a služby podporujúce reguláciu hmotnosti (9%) podporované približne 1 človekom z 10 populácie na celom svete (tých, ktorí sa snažia schudnúť).
 

Údaje pre tento výskum boli zhromaždené prostredníctvom Ipsos Global Advisor od 23. októbra do 6. novembra 2020. Celkovo sa medzi 23. októbrom a 6. novembrom 2020 uskutočnilo 22 008 rozhovorov s dospelými spotrebiteľmi. Prieskum sa uskutočnil na 30 trhoch po celom svete prostredníctvom systému Ipsos Online Panel: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Hongkong, Maďarsko, India, Izrael, Taliansko, Japonsko , Malajzia, Mexiko, Holandsko, Peru, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Švédsko, Turecko a Spojené štáty.

Spoločnosť