Ako vytvoriť prémiovú značku počas recesie

Je prirodzené myslieť si, že sa prémiovým značkám počas hospodárskeho poklesu nedarí, nie je tomu celkom tak. Prémiové značky, ktoré sú považované za dostupný pôžitok, môžu práve počas recesie zažívať lepšie časy.

TitleAktuálne prebiehajúca pandémia má ďalekosiahly dopad na ekonomiku. Kým krajiny zavádzajú opatrenia pre zmiernenie priebehu jej vývoja (karanténa, dodržiavanie bezpečných vzdialeností a pod.), veľký prepad v aktivite obyvateľstva spomalil ekonomický rast..

Na pozadí rastúcej nezamestnanosti a stúpajúcich finančných obáv, spotrebitelia utiahli svoje opasky a obmedzili výdavky. Toto zníženie výdavkov však neplatí bez rozdielu vo všetkom, čo spotrebitelia kupujú.

Zatiaľ čo sa postoje a správanie počas Covid-19 menia, motivácia a základné hodnoty nie. Jednou z takýchto motivácií je túžba po príjemných zážitkoch zo spotreby.

Dokonca aj v období recesie majú spotrebitelia potrebu kupovať výrobky pre vlastné potešenie. Zatiaľ čo väčšina spotrebiteľov sa bude usilovať o zníženie celkových výdavkov, mnoho z nich bude naďalej platiť za dostupné pôžitky. To znamená, že prémiové značky pozicionované ako cenovo dostupné pôžitky môžu nielen prežiť, ale počas recesie aj prosperovať.

 

Pozrite si naše riešenia

Spotrebiteľ a zákazník