Charakteristické aktíva značky sú hnacou silou kreatívnej efektivity

V rýchlo sa meniacom mediálnom prostredí chceme pomôcť vašej kreatíve využiť vašu silu

You

Mediálne prostredie sa rýchlo mení a zákazníkom ponúka viac obsahu, rovnako ako aj možnosť tento obsah preskočiť alebo odísť od toho, čo ich nezaujíma. Kým kreatívci musia pracovať tvrdšie preto, aby publikum zaujali a udržali si jeho pozornosť, hlavná úloha zostáva rovnaká: Zachytiť pozornosť zákazníka a zakódovať mu v mysli spomienky, ktoré vedia neskôr ovplyvniť výber značky. Takže otázka, ktorú si všetci marketéri potrebujú položiť je: Maximalizujem silu aktív značky?

Aktíva značky sú podnety a signály, ktoré využívajú neverbálne stimuly, ako napríklad farby, logo, postavy, celebrity, audio a hudbu, vône a chute. Vhodnými príkladmi sú napríklad farby a logá aké má napríklad Mastercard – prekrývajúci sa červený a žltý kruh alebo postava Colonela z KFC.

O ich úlohe sa už veľa povedalo, ale menej vieme o sile ich účinkov na aktíva značky. V tejto štúdii sa budeme okrem iného zaoberať aj tým, ako vlastné aktívna značky, t.j. také, ktoré využívajú vašu silu a boli vyvinuté ako súčasť značky sú účinnejšie ako aktíva pochádzajúce zo širšej kultúry.

Meta-analýzou vyše 2000 rôznych video kreatív sme skúmali vzťah medzi efektivitou a prítomnosťou alebo absenciou aktív značky.


Tri hlavné odporúčania sú:

  1. Prítomnosť aktív značky je silno previazaná s pozitívnymi účinkami pozornosti pre značku a to viac než len priame spomenutie značky
  2. Vaše vlastné aktíva, napríklad postavy alebo znelky/zvukové signály značky sú účinnejšie ako tie, ktoré prišli zo širšej kultúry, napríklad celebrity alebo hudba
  3. Aj keď sú audio prvky využívané menej, sú v priemere efektívnejšie ako niektoré vizuálne prvky. To znamená, že značky môžu pre svoju video kreatívu využiť zvukové vnemy pre získanie väčšej dávky pozornosti.