Čo trápi svet: Opäť rastú obavy z koronavírusu

46 % ľudí vo svete vidí koronavírus ako najväčšiu hrozbu, ktorá ovplyvňuje život spoločnosti. Najnovšia štúdia What Worries the World (Čo trápi svet) ukazuje opätovné obavy vo viacerých z 27 skúmaných krajín.

COVID-19 bol po celý tento rok primárnym záujmom jednotlivcov, spoločností a aj vlád po celom svete, čo sa odráža aj v našej štúdii What Worries the World. Odkedy sme začali sledovať úrovne obáv z koronavírusu v porovnaní so 17 ďalšími sociálnymi a politickými problémami, drží sa už päť po sebe nasledujúcich mesiacov na prvom mieste.

Augustové výsledky ukazujú, že podiel respondentov tvrdiacich, že Covid-19 je jedným z najdôležitejších problémov dneška, vzrástol oproti minulému mesiacu o 3 percentuálne body. Ide o prvý nárast, ktorý sme zaznamenali od apríla 2020.

Top global concerns


Posledné výsledky môžu odrážať úzkosť v reakcii na nárast počtu aktívnych prípadov v niektorých lokalitách a hrozbu opätovného uzavretia miestn alebo krajín. (Prieskum sa uskutočnil medzi 26. júlom a 4. augustom).

August top 5


Tento mesiac sa koronavírus stal opäť top problémom v Belgicku, Francúzsku a Nemecku, kde sme zaznamenali výrazné zvýšenie obáv v porovnaní s minulým mesiacom (+21 percentuálnych bodov v Belgicku a +8 bodov vo Francúzsku a Nemecku).

Belgium France Germany


Najvyššiu úroveň hlásených obáv vidíme v Japonsku (70%), Austrálii (67%), Malajzii (61%), Španielsku (60%) a Veľkej Británii (58%). Tento graf ukazuje desať krajín, ktoré sú v auguste najviac znepokojené koronavírusom a aké zmeny nastali oproti minulému mesiacu.

TOP 10 countries

 

Pohľad dopredu

Celkovo šesť z desiatich (61%) respondentov z 27 krajín tvrdí, že sa situácia v ich krajine uberá zlým smerom - rovnaké percento ako minulý mesiac a zatiaľ najnižšia dosiahnutá hodnota v roku 2020.

Global right or wrong track


Najmenej spokojné s tým, kam smerujú veci, sú:

  • Južná Afrika (84%)
  • Belgicko (82%)
  • Čile (76%)
  • USA (74%)
  • Maďarsko (73%)
  • Japonsko (72%)
  • Francúzsko (72%)
  • Peru (70%)

Pre USA predstavuje číslo 74% historické minimum optimizmu, čo znamená dramatickú zmenu od začiatku roka, keď to isté uviedlo 56% respondentov. V porovnaní s ostatnými krajinami bolo USA piatou krajinou, ktorá bola najspokojnejšia s vývojom svojej krajiny v januári 2020, pričom aktuálne sa nachádza na druhom konci rebríčka.
 

Spoločnosť