Digitálne meranie publika
Audience Measurement

Digitálne meranie publika

OUR SOLUTIONS
Porozumenie publika online/digitálnych médií

Ponúkame hybridný prístup k identifikácii a sledovaniu využívania digitálnych médií. Táto metóda kombinuje „site-centric” (na strane vydavateľa) a „user-centric” (na strane užívateľa) meranie so sofistikovaným modelovaním, ktoré spolu generujú odhady publika pre akúkoľvek webovú stránku alebo aplikáciu.

Keď ľudia navštevujú webové stránky alebo aplikácie, robia tak prostredníctvom zariadení - počítačov, tabletov a smartfónov. Tieto zariadenia sa prihlásia zakaždým, keď navštívia webovú stránku alebo aplikáciu, čo nám, bohužiaľ, nehovorí nič o tom, kto dané zariadenie používa. Meranie na strane vydavateľa preto zisťuje množstvo návštev daného zariadenia na danej stránke (a to s pomocou „cookies“, ktoré stránka na zariadení zanechá).

Určiť, kto sú ľudia používajúci dané zariadenie, môžeme rôznymi spôsobmi. Ipsos Gold Standard využíva veľký reprezentatívny panel a sledovanie toho, čo každý človek s každým jeho zariadením určitý čas robí. Tieto dáta potom môžu byť skombinované s dátami z merania na strane zadávateľa, čím získame kvalitné odhady publika jednotlivých webových stránok a aplikácií. Cenovo výhodnejšou možnosťou je použitie pop-up prieskumov, ktoré pozbierajú demografické údaje návštevníkov a umožnia ich priradiť k zariadeniam.