Dosiahnutie rovnováhy medzi udržateľnosťou, hygienou a hodnotou v obaloch

Firmy, ktoré počas aktuálnej situácie vo svete dokážu nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou, hygienou a hodnotou si vybudujú pozitívnu reputáciu a väčšiu šancu na úspech.

TitleObalový priemysel "nového normálu" post-koronavírusového sveta bude o vyrovnávaní konkurenčného napätia - akútny dôraz na hygienu, udržateľnosť v čase klimatickej krízy a kritická potreba priniesť hodnotu v čase recesie.

Viacerí spotrebitelia všade vo svete budú čeliť náhlym tlakom na základnejšie potreby v Maslowovej pyramíde potrieb (zdravie a disponibilný príjem), takže problém udržateľnosti môže byť v praxi v rámci priorít odsunutý na druhé miesto, a to aj napriek silnej emocionálnej potrebe túto otázku riešiť.

Prevzatím pozícií spoločenského a etického vodcovstva môžu výrobcovia zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli nútení robiť nepríjemné kompromisy medzi týmito faktormi. Vývoj produktov a obalov bude musieť rovnako uspokojiť dopyt „nového normálu“ po prísnej hygiene, okamžitých obmedzeniach výdavkov domácností, ako aj dlhodobej spoločenskej potrebe po udržateľnosti - ak z tejto krízy máme ako ľudstvo vyjsť posilnené.

Ako ukazujú postoje ľudí k zdraviu a životnému prostrediu v štúdii In Green, Clean and Affordable, udržateľnosť zostáva relevantnou aj napriek veľkým obavám z koronavírusu. Tie spoločnosti, ktoré dokážu naďalej dosahovať lepšie environmentálne výsledky vzhľadom na zníženú dôveru spotrebiteľov a zvýšenú citlivosť na hygienu, majú príležitosť vybudovať si  dlhodobú reputáciu a lepšie šance na úspech.

Vypočujte si rozhovor, v ktorom sa traja autori štúdie rozprávaú o kľúčových témach:

Pozrite si naše riešenia

Spotrebiteľ a zákazník