Globálne syndikované štúdie
Audience Measurement

Globálne syndikované štúdie

OUR SOLUTIONS
Pohľad do života decision-makerov a affluentov po celom svete

Ponúkame globálny pohľad do mediálnych a spotrebiteľských zvykov spotrebiteľov s vysokými príjmami a seniorných decision-makerov spoločnosti s pomocou dvoch syndikovaných medzinárodných prieskumov: The Affluent Study (50 krajín) a Global Business Influencers (23 krajín).

Štúdia The Global Business Influencer (GBI) sa skladá z dotazníka vyplneného seniornými business decision-makermi. Zbierame ním dáta o tom, ktoré médiá používajú, rovnako ako aj o úrovni ich zapojenia do rôznych B2B nákupov, či na ich cestovateľské a spotrebiteľské návyky, vrátane vlastníctva luxusných výrobkov.

Affluent Survey sa zameriava na vrchných 15-20 % domácností podľa výšky príjmov a zisťuje konzumáciu médií spolu s ďalšími informáciami o ich správaní a používaní výrobkov.

V oboch prípadoch sú štúdie používané medzinárodnými vlastníkmi médií (televízne spoločnosti, vydavatelia novín a časopisov) a mediálnymi agentúrami, ktorým pomáhajú pri rozhodovaní o tom, ktoré médiá použiť pre zacielenie na tieto skupiny.