Innovation and Forecasting | Ipsos
Innovation

Inovácie a predikcia predaja

OUR SOLUTIONS
Overenie a optimalizácia vašich inovácií vrátane predikcie budúcich predajov.

Pre vývoj inovácií ponúkame balík riešení, ktoré vychádzajú zo skutočných insightov a od skutočných spotrebiteľov:

  • Overte si a prioritizujte vaše nápady, benefity alebo vizuály

  • Identifikujte najlepší positioning pre vašu značku

  • Efektívne spravujte svoje produktové portfólio

  • Preskúmajte rôzne obchodné modely

  • Spoznajte, ako najjednoduchšie dosiahnuť ďalší rast

  • Ohodnoťte, nakoľko sa produkt a značka k sebe hodia

  • Testujte koncepty a odhadnite veľkosť príležitostí

  • Simulujte rôzne scenáre vstupu na trh

  • Vyhodnoťte úspešnosť produktu po jeho spustení

Odhady predaja je možné urobiť v ktorejkoľvek fáze vývoja inovácie. Všetky vyššie spomenuté služby sú dostupné pre všetky kategórie rychloobrátkového tovaru, tovaru dlhodobej spotreby, digitálnych inovácií a služieb.

Naše unikátne inovačné filozofie umožňujú vyhodnotenie z perspektívy spotrebiteľa (relevancia, nákladnosť a diferenciácia) a perspektívy konkurencie (porovnávame inovácie s konkurenciou – s tým, čo spotrebiteľ dnes najčastejšie kupuje). Náš prístup je ukotvený v behaviorálnej vede a zodpovedá tak skutočnému rozhodovaniu spotrebiteľov.

Za posledných 40 rokov sme otestovali viac ako 100 000 inovácií a predpovedali sme predaje pre viac ako 19 000 z nich. Disponujeme tak najväčšou databázou kľúčových ukazovateľov pre spotrebné tovary. Naše skúsenosti nám tak umožňujú poskytovať presné predpovede, ktoré boli validované s priemernou odchýlkou ± 9% od skutočného výsledku.