Labs | Qualitative | Ipsos UU | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Labs

OUR SOLUTIONS
Ako vytvoriť stratégiu kampane.

Creative | Labs

Zrýchlite tvorivý proces pomocou insightov z toho istého dňa a pochopte to, ako zákazníci vnímajú vašu reklamu a ako najlepšie rozvíjať a optimalizovať komunikačné nápady aj ich realizáciu. Náš prístup k prieskumu reklamy vyberie to tvorivé spracovanie, ktorej myšlienka najlepšie vdýchne život a odovzdá ju čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Dodáva istotu všetkým zúčastneným stranám (kreatívna agentúra, marketingové oddelenie, prieskumníci a spotrebitelia) tým, že zjednodušuje rozhodovanie ohľadne komunikácie. Prečítajte si viac.


Creative | Qual

Objavuje insighty a skúma, ktoré kreatívne cesty majú najsilnejší potenciál do budúcnosti. Skúma problematické miesta, silné stránky príbehu a zisťuje na čo sa zamerať. To všetko vďaka tomu, že najskôr pozoruje a potom sa pýta. Pomáha nájsť a rozvíjať “big ideas” aj najlepšie spôsoby realizácie komunikácie. K dispozícii máme výber služieb, ktoré pomáhajú vyhodnotiť a vyladiť kreatívu opakovane, aj v reálnom čase.

Náš unikátny Hothouse je navrhnutý tak, aby už na začiatku procesu podporil kreativitu, a maximalizoval tak vaše investície a optimalizoval kreatívu. Vďaka kombinácii kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu rozšíreného o neurovedu odhaľuje „čo“, „prečo“ a „ako“.