Media Development | Ipsos
Media Development

Media Development

OUR SOLUTIONS
Zistenie informácií o tom, ako a prečo sa ľudia rozhodujú o obsahu a platforme, na podporu mediálnych spoločností pri oslovení, zapojení a speňažení publika.

Vo svete maximálneho obsahu a všadeprítomných médií využívame naše hlboké porozumenie ľuďom, spoločnosti a kultúre, aby sme sa vyznali v divákoch a pochopili, ako využívajú technológie, obsah a zábavu.

Poskytujeme pohľady lídra trhu na kontextové podnety pre výber obsahu a platformy. Tieto následne využívame k ovplyvneniu mediálnych stratégií, čím pomáhame klientom zodpovedať zásadné otázky akými sú napr.: ako osloviť divákov, maximalizovať pozornosť naprieč platformami, zlepšiť divácky zážitok a ukázať alebo zvýšiť hodnotu publika.

Pracujeme naprieč piatimi kľúčovými oblasťami:

 1. Audience Insights – vrátane mapovania médií, kultúrnych vplyvov, využitia a postojov, nákupných  ciest.
 2. Content Strategy – vrátane vyhodnotenia potrieb, spätnej väzby publika vo všetkých fázach výroby, propagácie, optimalizácie platformy.
 3. Platform Access and Optimisation – vrátane vyhodnotenia potrieb, stanovení priorít vlastností a funkcií, ochoty platiť, optimalizácie zariadení.
 4. Monetisation – vrátane preukázania hodnoty publika pre inzerentov, efektivity platformy, identifikácie unikátnej role platformy na ceste ku kúpe, hodnotenie ceny, drivery k B2B zapojeniu.
 5. Attractor Insights / Performance Tracking – vrátane úspechu v prilákaniu a udržaniu publika, výkonu oproti KPI a metrík podľa výberu, úspechu nových programov, ponúk a noviniek, vrátane dôvodov prečo.

Našu znalosť kategórie, riešení a metodológie používame k tomu, aby sme médiám pomohli riešiť obchodné otázky dnešného rýchlo sa meniaceho mediálneho prostredia. Príklady našich prístupov zahŕňajú:

 • Kvalitatívne a kvantitatívne štúdie na mieru
 • Pokročilú analytiku
 • Prediktívne modelovanie
 • Integráciu dát
 • Segmentáciu publika
 • Proprietárne rámce Ipsos, ktoré pomáhajú klientom porozumieť obsahu a výberu/ preferencii platformy
 • Semiotiku
 • Panely a komunity v rámci publika 
 • Pasívne a biometrické prístupy