Meranie publika mimo domov
Audience Measurement

Meranie publika mimo domov

OUR SOLUTIONS
Porozumenie a speňaženie divákov, ktorí sledujú out of home médiá.

Out of home (OOH) médiá sa skladajú z rôznych reklám od billboardov pri cestách až po malé panely na autobusových zastávkach. Patria sem aj vonkajšie reklamné tabule na autobusových a vlakových nástupištiach, na parkoviskách, na autách taxislužby a autobusoch, či panely v nákupných centrách. Pomáhame spoločnostiam, ktoré nakupujú a predávajú reklamné plochy na týchto médiách, merať veľkosť a zloženie publika, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou vystavené tejto reklame. Dáta, ktoré takto zhromažďujeme, sú zdrojom rozhodnutí o tom, kam najlepšie umiestniť danú reklamu a sú naviac použité k predávaniu reklamného inventára medzi nakupujúcimi a predávajúcimi.

Nárast významu digitálnych vonkajších panelov si vyžiadal nové zameranie na presné, časovo založené, meranie.


Súbor metód k meraniu publika vonkajšej reklamy

Presná metóda sa obvykle skladá z piatich hlavných častí:

  • An inventory management system, kde sú uložené detaily o každom meraní.
  • A Travel Survey, kde sú podrobne sledované cesty, ktoré ľudia uskutočnia mimo domov.
  • A Traffic Intensity Model, ktorý zachytáva podrobnosti o premávke a toku chodcov z rôznych zdrojov.
  • A Visibility Adjustment, kde je možné vyhodnotiť a integrovať relatívny vplyv rôznych plagátov do výsledkov meraní.
  • A data Delivery System, ktorý doručí dáta koncovým užívateľom.

Pre každú z týchto častí sú k dispozícii rôzne možnosti. Náš program Gold Standard (používaný v niekoľkých krajinách vrátane Veľkej Británie a Francúzska) využíva na mieru vytvorenú metódu Multi-Sensor Tracking (MST), ktorá je uskutočňovaná na reprezentatívnej vzorke ľudí počas dvoch týždňov. Toto nám pomáha sledovať ich polohu sekundu po sekunde s toleranciou jedného metra – čo nám dáva presné informácie o tom, kedy a na ako dlho sú na dohľad od jednotlivých reklamných panelov.