Myslíte si, že najviac ohrozenými sú seniori?

4 z 5 žien z 15 krajín sveta hovorí, že sú v karanténe alebo samoizolácii.

WomanVďaka vládam presadzujúcim prísnejšie sociálno-dištančné opatrenia a samoizoláciu, máme celosvetovo mesiace po vypuknutí pandémie koronavírusu na svete "len" niečo viac ako 100 000 obetí.

O tom, ktorá skupina je najviac ohrozená sa popísalo už veľa, pričom štatistiky ukazujú na mužov a starších ľudí. Ale naša posledná Ipsos Advisor štúdia na vzorke viac ako 29 000 respondentov z 15 krajín sveta ukazuje, že mladí ľudia a ženy budú s väčšou pravdepodobnosťou v karanténe alebo samoizolácii, či už z vlastnej vôle alebo z poverenia vlády.

V priemere 4 z 5 žien (80 %) hovorí, že sú v karanténe alebo samoizolácii, v porovnaní so 75 % mužov. Dominantnými krajinami sú: Španielsko (96 %), ktoré mám momentálne druhé najvyššie číslo infikovaných, Brazília (92 %), Francúzsko a Mexiko (89 %) a Rusko (89 %). Na druhej strane spektra je Japonsko (13 %), Nemecko (63 %), Austrália (67 %), Kanada (69 %) a Taliansko (74 %).

Megan O’Donnellová, zástupkyňa riaditeľa a analytička v oblasti rodovej politiky v neziskovej organizácii Centra pre Globálny rozvoj vo Washingtone, D.C. hovorí, že výsledky odrzkadľujú to, čo vieme o sociálnych faktoroch rizikového správania.

"Normy okolo maskulinity vo viacerých smeroch tlačia mužov a chlapcov zapojiť sa do rizikového správania, ktoré siaha ďaleko za hranicu zanedbávania zdravotných rizík COVID-19," hovorí O’Donnellová. "Vidíme to od vyššej miery užívania návykových látok u mužov, až po väčšiu pravdepodobnosť spôsobenia dopravnej nehody."

Keď učíme konkrétne pohlavie, že sú silní až do momentu neporaziteľnosti, táto socializácia môže zapríčiniť tieto nezamýšľané následky, dodala O'Donnellová.

V Japonsku kde iba 13 % respondentov - mužov hovorí o tom, že sú v karanténe alebo samoizolácii, viac ako 70 % úmrtí spôsobených COVID-19 patrí práve mužskému pohlaviu.

Ale O’Donnellová tiež poukazuje na to, že je nepravdepodobné, že by ľudia bez ohľadu na pohlavie boli v karanténe alebo sociálnej izolácii, ak im to znemožňuje finančná situácia alebo obmedzený fyzický priestor.

V nízkopríjmových skupinách je toto vážnym problémom, pričom ženy sú viac ekonomicky zraniteľné v porovnaní s mužmi.
 

Mladí ľudia sa sociálne dištancujú

Pokiaľ ide o mladších ľudí a ich aktivitách pre ochranu samých seba, v priemere viac ako 4 z 5 (82 %) respondentov vo veku do 35 rokov povedalo, že sú v karanténe alebo samoizolácii,v porovnaní so 75 % ľudí vo veku nad 35 rokov.

Respondenti do 35 rokov tak s najväčšou pravdepodobnosťou urobia v krajinách, ktoré boli pandémiou postihnuté najsilnejšie - Španielsko (96 %), Vietnam (92 %), Francúzsko (90 %), Brazília, Mexiko a Rusko (89 %).

Medzitým respondenti vo veku nad 45 rokov v Japonsku (12 %), Nemecku (64 %) a Austrálii (66 %) sa s najmenšou pravdepodobnosťou budú izolovať.

Na začiatku Apríla Svetová zdravotnícka organizácia povedala, že viac ako 95 % ľudí, ktorí v dôsledku koronavírusu v Európe zomreli boli vo veku nad 60 rokov, ale zároveň varovali, že mladí ľudia by sa nemali cítiť prehnane bezpečne. 
 

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť