Nerozhodnosť pri očkovaní: Ako vznikajú postoje k tejto téme

COVID-19 spravil z témy očkovania stredobod pozornosti. Očakávaný vývoj vakcíny proti koronavírusu je podľa viacerých ľudí jediná možnosť, ako súčasnú pandémiu dostať pod kontrolu.

StudyKým čakáme na najočakávanejšiu vakcínu v modernej histórii ľudstva, máme priestor sa zamyslieť nad tým, ako sa formujú a udržiavajú postoje a správanie v otázke očkovania.

Odborníci Ipsosu na behaviorálnu vedu a zdravotnú starostlivosť skúmali, či má nerozhodnosť pri očkovaní skutočne pôvod v individuálnych postojoch a vnímaní sveta, alebo či v nej väčšiu rolu zohrávajú sociálne, kultúrne a politické vplyvy.

Spoločnosť