Omnibus | Ipsos
Observer

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Nástroj pre zber dát na reprezentatívnu populáciu v prípadoch, kedy je rozhodujúca rýchlosť a cenová efektivita.

Omnibus

Ideálny pre profilovanie cieľovej skupiny, zisťovanie veľkosti trhu, kalibráciu, projekty zahŕňajúce viacero krajín, viacero vĺn a pre meranie rýchlych reakcií na aktuálnu situáciu alebo udalosti na trhu. Omnibus umožňuje rýchle odpovede na Vaše aktuálne otázky a prijímanie rozhodnutí na základe informácií od spotrebiteľov, nie však na základe odhadov, aby by to ohrozilo rýchlosť Vašej reakcie na trh.

V ČR a SK ponúkame Online Omnibus (vrátane 24 h zberu) a radi s Vami prediskutujeme ďalšie varianty Omnibusov ako napr. F2F alebo CATI.


Instant Research

V rámci nášho klastru (CZ, SK, HU) ponúkame jedinečný DIY nástroj pre online zber dát Instant Research. Ide o profesionálny automatizovaný nástroj, vďaka ktorému si pohodlne zvládnete vytvoriť vlastný prieskum a vybrať si z nášho panelu vhodných respondentov. Zadávanie prieskumu je jednoduché, intuitívne a prehľadné. Umožňuje filtrovanie otázok, rotáciu odpovedí aj vkladanie obrázkov. Náš panel respondentov obsahuje viac ako 150 otázok osobného dotazníka, podľa ktorých môžete jednoducho špecifikovať cieľovú skupinu.

Dáta z Instant Research môžete mať za 3 pracovné dni, ale je možné ich získať aj do 24 hodín alebo expresne už za 5 hodín.

Garantujeme rozloženie reprezentatívnej vzorky do všetkých regiónov, podľa pohlavia, veku, veľkosti miesta bydliska a vzdelania.

Cenu vidíte ihneď po zadaní počtu dotazníkov, počtu a typu otázok. Systém v reálnom čase overuje, či je v paneli dostatok respondentov z Vami zvolenej cieľovej skupiny.

Okrem poskytovania vysokých štandardov kvality dát podľa mnohých socio-demografických kritérií Vám môžeme ponúknuť rôzne dátové formáty alebo Vám poskytnúť prístup do nášho klientského portálu.