Otvoriť či neotvoriť ekonomiku?

Ľudia sú v otázke otvorenia ekonomiky v prípade, ak koronavírus nebude úplne zastavený rozdelení. Taliansko a Čína podporujú otvorenie.

Podľa najnovšieho prieskumu Ipsosu sú ľudia v 14 hlavných krajinách rozdelení v otázke, či by sa ekonomike a podnikom malo umožniť otvorenie, ak pandémia koronavírusu stále nie je úplne zažehnaná.

V prieskume s viac ako 28 000 respondentmi realizovanom 16.-19. apríla sa väčšina vyjadrila (8 zo 14 krajín) proti otvoreniu ekonomiky, pokiaľ vírus nebude úplne pod kontrolou. Tento sentiment je najvyšší v rozvinutých ekonomikách - Spojené kráľovstvo a Kanada (70 %), Mexiko (65 %), Španielsko a Austrália (61 %) a USA (59 %).

Súčasne viacero opýtaných súhlasí, že znovuotvorenie ekonomiky by malo nastať v ťažko zasiahnutých krajinách vrátane Ruska (60 %), Číny (58 %), Talianska (53 %), Indie (51 %) a Nemecka (50 %).

Graf 1


Krajina, kde respondenti zostávajú najviac nerozhodní, je India (s iba 8% rozdielom medzi tými, ktorí súhlasia a tými, ktorí nesúhlasia), nasledovaná Európskymi krajinami, akými sú Nemecko (9% rozdiel), Francúzsko (11 % rozdiel) a Taliansko s Brazíliou (13% rozdiel).


Ľudia sú nervózni z odchodu z domu

Avšak, ak sa vlády rozhodnú ekonomiku otvoriť, bezpečnosť by mala byť v popredí ich plánovania.

Väčšina ľudí v 12 zo 14 krajín hovorí, že budú nervózni z opustenia svojich domovov v prípade otvorenia obchodov a povolenia cestovania. Tento sentiment je najvyšší v Indii (78 %), Japonsku (77 %), Číne (72 %), Spojenom kráľovstve a Mexiku (71 %) a v Brazílii s Kanadou (68 %).

Väčšina respondentov, ktorá s týmto nesúhlasí, je v Nemecku (52 %), kým v Taliansku delí tých, ktorí súhlasia od tých, ktorí sú proti iba 4% rozdiel. Ostatní respondenti, ktorí sú optimistickí čo sa týka opustenia vlastných domovov, žijú v Rusku (37 %), Francúzsku a Austrálii (32 %).
 

Graf 2

 

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť