Radi by ste skutočne spoznali vašich spotrebiteľov? Skúste s nami online komunitu.

Obdobie pandémie prinieslo výraznú zmenu v realizácii kvalitatívnych prieskumov. Metodológie sa museli prispôsobiť a preniesť realizáciu kvalitatívnych prieskumov do online prostredia. Z tejto situácie sme chceli vyťažiť maximum, spojili sme nutné s užitočným a začali sme viac používať online komunity. Umožňujú využívanie viacerých kvalitatívnych nástrojov v rámci jedného prieskumu. Spájajú flexibilné prostredie a rozmanité spôsoby komunikácie s respondentmi.

Dobre fungujúca online komunita je ako jeden stabilný pulzujúci organizmus, ktorý aktívne reaguje na prichádzajúce úlohy a taktiež podnety od moderátora, či ostatných členov komunity.

Je dôležité myslieť na to, že online komunita nespája všeobecnú populáciu. Práve naopak. Venuje sa svojej cieľovej skupine, ktorú si spoločne s klientom vyšpecifikujeme podľa cieľov a požadovaných výstupov z prieskumu  (najčastejšie na základe socio-demografických požiadaviek, podľa spotrebného správania, postojov alebo životného štýlu spotrebiteľa). Čo to znamená v praxi? Dokážeme zoskupiť napríklad mladé mamičky z košického kraja, mužov po päťdesiatke, predstaviteľov generácie Y pracujúcich v IT sektore, biznismenov, fajčiarov, konzumentov konkrétnych mliečnych výrobkov, fanúšikov najnovších smart riešení alebo zástancov vakcinácie.

Skvelou vychytávkou je, že môžeme komunity cieľových skupín kombinovať aj v rámci jedného prieskumu. Hranice v podstate neexistujú.
 

Komunity spájajú viacero metodológii pod „jednou strechou“.

Najčastejšie pracujeme s nástrojmi kvalitatívneho zberu dát - blogy, vlogy, live chat, denníky i diskusné skupiny a to všetko môžeme prepojiť aj s kvantitou, napríklad pomocou ankiet. Túto možnosť neposkytuje žiadna iná prieskumná metodológia. Správna kombinácia jednotlivých nástrojov a prístupov vychádza z našich skúseností a vášho cieľa.
 

Nazrite do života cieľovej skupiny. Komunity fungujú 24/7.

Komunita pracuje na podobnom princípe, aký poznáte zo sociálnych sietí. Svoje postrehy k danej téme či skúsenosti s produktami môžu zdieľať prakticky kedykoľvek počas dňa. Denné úlohy môžu zodpovedať pomocou fotografií, krátkych videí, hlasového záznamu, či klasického textu. K tomu všetkému slúži príťažlivé online prostredie, ktoré umožňuje interaktívnu komunikáciu medzi všetkými účastníkmi v podobe individuálnych alebo taktiež skupinových komunikačných vlákien. Komunikácia v takomto online prostredí funguje veľmi intuitívne a prakticky.
 

Aká je úloha klienta?

Komunity sú zaujímavou a zároveň zábavnou formou prieskumu. Klienti majú možnosť aktívne sa zapájať do priebehu prieskumu a to nie len počas jeho príprav, no taktiež počas samotného zberu dát. Priamy kontakt so svojimi zákazníkmi je na nezaplatenie.

Klient má možnosť porozumieť svojim zákazníkom a nahliadnuť do ich spotrebiteľského správania.
 

Online komunity nás inšpirujú! Odhaľujú túžby i potreby.

Prostredníctvom online komunít získate nové podnety pre ďalší rozvoj vášho portfólia produktov a služieb. Nápomocné sú aj pri tvorbe nových konceptov pre produkty, služby či vernostné programy.

Úspešné značky dnes žijú spolu so svojimi zákazníkmi, zaujímajú sa a počúvajú. Využite možnosť interaktívneho a inovatívneho spojenia sa s koncovým zákazníkom.

V prípade, že vás online komunity zaujali a radi by ste sa o nich dozvedeli viac, kontaktujte nás. Radi vám zodpovieme všetky otázky.

 

Článok pre vás pripravil:
Patrik
Patrik Albert
Account Manager,
Market Strategy and Understanding

Nové služby