Svetová banka požiadala Ipsos o odhad škôd spôsobených výbuchom v Bejrúte

Ipsos skombinoval špičkové prístupy a tímy, aby poskytol rýchlu analýzu.

Po katastrofickej explózii 4. augusta v libanonskom Bejrúte skupina Svetovej banky požiadala Ipsos o Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA), aby pochopila rozsah škôd v 12 hlavných hospodárskych odvetviach. Počas deviatich dní divízia analýzy rizík v Ipsose uskutočnila prieskum s pomocou dronov, analyzovala satelitné snímky s vysokým rozlíšením a nasadila pozemné tímy na prieskum takmer 17 000 miest v zóne výbuchu. Táto práca viedla k hodnoteniu, že výbuch podľa odhadov spôsobil škody vo výške 4,6 miliárd dolárov.

Analýza sa zamerala na polomer výbuchu o veľkosti troch míľ. Ipsos priniesol poznatky o dopade a potrebách, ktoré výbuch vytvoril v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, bezpečnosti, ekonomiky, správy vecí verejných, vody/hygieny, komunálnych služieb a kultúrneho dedičstva.

Beirut


Tím zároveň spojil zábery dronov so satelitnými snímkami, údajmi o ľudskej mobilite, hodnoteniami mimovládnych organizácií, príspevkami na sociálnych sieťach, tisícami fotografií a live videí a mestskými údajmi, aby vytvoril komplexný obraz situácie v teréne.

Prostredníctvom vizuálneho pozorovania Ipsos vyhodnotil fyzické a funkčné poškodenie 16 471 miest a tiež urobil 25 000 geodetických fotografií škôd. Uskutočnili sme tiež viac ako 500 pozemných rozhovorov s administratívnymi zamestnancami dotknutých zariadení.

Vybrané zistenia:

  • V okruhu výbuchu bolo poškodených 52% obydlí
  • Z celkového počtu 14 324 skúmaných bytových jednotiek bolo 864 (6%) zničených.
  • Poškodených bolo 55% zo 143 škôl v okruhu výbuchu, z toho bolo 18 ťažko poškodených alebo zničených.
  • Poškodených bolo 43% miest kultúrneho dedičstva (vrátane múzeí, miest pre bohoslužby, kín atď.).
  • Z 3 430 miest kultúrneho dedičstva bolo zničených 359 (10%).

V Ipsose veríme, že táto práca bude informovať a usmerňovať významnú krátkodobú a dlhodobú medzinárodnú pomoc potrebnú na rekonštrukciu Bejrútu. Pripájame sa k Svetovej banke, Organizácii Spojených národov a Európskej únii a vyjadrujeme našu dôveru v odolnosť libanonského ľudu, ktorý opäť preukazuje svoju silu v týchto mimoriadne náročných časoch.
 

Pozrite si celý report

Spoločnosť