Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovation

Testovanie obalov

OUR SOLUTIONS
Odmerajte a optimalizujte potenciál vašich obalov.

Produktový obal je pre identitu značky kľúčový. Ipsos má 40 ročnú skúsenosť s prieskumom toho, akú úlohu hrá obal pri ovplyvňovaní spotrebiteľského dopytu.

Pomáhame klientom od rannej fázy vývoja obalov (kedy prepájame konzumentov s dizajnérmi) až po testovanie v domácnostiach alebo záverečnú validáciu. Sústredíme sa na princípy behaviorálnej vedy a kombinujeme tvrdé dáta predajného potenciálu s aktívnymi a pasívnymi poznatkami. Brandové a dizajnérske tímy potom používajú tieto informácie k optimalizácii svojich návrhov.

V Ipsose sme schopní kombinovať praktické testovanie na 90 trhoch spoločne s použitím prvotriednych 2D, 3D a 360 online technológií v našom virtuálnom prostredí zvanom „Simstore“. Od rannej fázy po finálnu validáciu sme schopní vyhodnotiť riziká vďaka explicitným aj implicitným metódam, ktoré majú svoje korene v behaviorálnej vede.