Veda a Ipsos

Vedeli ste, že jedným z pilierov Ipsosu sú naše vedecké aktivity? Väčšina produktov Ipsosu je postavených na vedeckom poznaní, ktoré v našich tímoch po celom svete neustále inovujeme.

Aktuálne je medzi zamestnancami Ipsosu na celom svete viac ako 150 držiteľov vedeckého titulu PhD a Ipsos aktívne participuje na viacerých vedeckých iniciatívach v spolupráci s najlepšími pracoviskami na svete.

Sme členmi vedeckých tímov na Sorbonskej univerzite v Paríži, kde sa pomocou behaviorálnych a neuro metód venujeme otázke rozhodovacieho procesu, či programu pri MIT (Massachusets Institute of Technology) v USA, kde sa venujeme téme inovácií.

V Českej republike sme v roku 2021 podpísali memorandum o spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe a Ipsos sa stal odborným konzultantom.
 

Ipsos Slovensko a je tiež súčasťou globálneho tímu vedcov

Ipsos Slovensko má dvoch členov tímu, ktorí aktívne pôsobia na akademickej pôjde Univerzity Komenského ako doktorandi na katedre sociológie:

Jakub Hankovský (Country Manager Ipsos Slovensko): 
Jakub sa venuje téme analýzy veľkých dát a zároveň vyučuje prieskum trhu študentov sociológie a marketingovej komunikácie.

Jakub prednáša v škole

Univerzita Komenského, Katedra Sociológie
Téma: Prečo sa skúma trh


Paula Ivanková (Account Manager z oddelenia Customer Expirence):
Paula pôsobí ako doktorandka na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje téme voličského správania a sociálnej stratifikácii. Na svojej materskej Univerzite Komenského, v uplynulom školskom roku vyučovala predmet zameraný na prácu v štatistickom softvéri SPSS.

Michal Drobník vedie slovenské oddelenie Market Strategy and Understanding. Hosťoval na prednáškach pre študentov z fakulty Manažmentu či na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Svoje vysokoškolské vzdelanie zúročil nie len pri práci s klientami, ale taktiež ako spoluautor odbornej publikácie, ktorá je vzdelávacím podkladom pre ďalšie generácie lingvistov.

Michal prednáša v škole

Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Téma: Ako prieskum pomáha robiť správne rozhodnutia


Roman Pudmarčík, ktorý vedie oddelenie Customer Experience, sa v tomto roku podieľal na procese on-line výučby študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave. So študentmi diskutoval o tom, prečo je pre spoločnosti dôležité realizovať prieskumy a prečo je kľúčové skúmať aj počas aktuálnej krízy.

Roman prednáša online

Ekonomická Univerzita, Filozofická fakulta
Téma: Prečo by sme mali skúmať?


Taktiež sa podieľal na evente organizovanom združením Future Generation Europe, kde v rámci projektu Lead up Academy venoval svoj príspevok Generáci Z.

Roman prednáša online

Future Generation Europe 
Téma: Generácie


Kolegovia Barbora Ostrožovičová (z oddelenia Channel Performance) a Jakub Šajban (z oddelenia Market Strategy and Understanding) participovali na podujatí Týždeň vedy, ktorý organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. So študentmi diskutovali o práci v prieskumnej agentúre.

Barborka a Jakub prednášajú v škole

Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta
Téma: Úspešní absolventi v praxi- práca v prieskumnej agentúre


Veľmi nás teší keď máme možnosť participovať na učebnom procese študentov z rôznych odborov. Práca so študentmi je skvelá nie len kvôli tomu, že máme možnosť zdieľať insighty z praxe prieskumu trhu, ale taktiež nás obohacuje a prináša nám veľa zaujímavých postrehov.

 

Viac informácií ohľadom Veda

Nové služby