Workshops | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Workshops

OUR SOLUTIONS
Ako využiť insighty tak, aby prostredníctvom workshopov s rôznymi klientskými tímami prispeli k obchodnému rastu.

“Insight-for-Impact” workshopy sprostredkovávajú zákaznícku skúsenosť, ktorá prebúdza empatiu a prispieva k relevantným krokom s ohľadom na dopad biznisu.

Workshopy Ipsos UU približujú príbehy zákazníkov klientom a obohacujú klasický prieskum s cieľom vzbudiť empatiu, ktorá povedie k príslušným krokom v rámci obchodnej stratégie. Umožňuje klientom vyberať insighty, ktoré sú pre spotrebiteľov naozaj dôležité. V priebehu workshopov môžu byť vybrané insighty použité ako súčasť akčného plánu pre rozvoj víťazných inovačných nápadov, pre definíciu postoja značky vzhľadom k týmto poznatkom alebo pre rozvoj komunikačných nápadov.

V priebehu workshopu realizujeme prieskum prostredníctvom myšlienok, storytellingu, videoexkurzií, etnografie, kurátorstva alebo customer journey.

Vytvárame nezabudnuteľné zákaznícke skúsenosti, ktoré aktivujú kľúčové témy a pomáhajú zvyšovať ich účinok. K tomu používame co-creation, behaviorálne vedy, trendy, expertov a influencerov, prípadové štúdie a mnoho ďalších Ipsos techník.

Poskytujeme nástroje a možnosti, ktoré môžu pomôcť aktivovať všetky témy diskutované v priebehu workshopu. Umožňujeme tímom spolupracovať, zladiť sa a diskutovať o zodpovednosti.

Insights to Innovation Workshop | IpsosInsights to Action Workshop | Ipsos