Jak se zákazníci vyrovnají s drahým máslem?

Máslo je v posledních dnech velmi skloňovanou potravinou...

Oskar Macek, Account Manager Ipsos Marketing

Vyšlo v časopisu Marketing Sales Media, říjen 2017

Máslo je v posledních dnech velmi skloňovanou potravinou, vzhledem k jeho plošnému razantnímu zdražení. 

Z výzkumu agentury Ipsos pro MONETU Money Bank ze září 2017 vyplývá, že u takřka 60 % zákazníků ovlivnila rostoucí cena jejich spotřebu másla za poslední měsíc. Souběžně s tímto trendem lze vysledovat i různé strategie, kterými se snaží zákazníci s rostoucími cenami vyrovnat. Přibližně polovina zákazníků uvažuje o nákupu do zásoby, více jak třetina zákazníků vysokou cenu másla vyvažuje zvýšeným nákupem jiných tuků jako jsou například margaríny.
Jak vyplývá ze shopper výzkumu agentury Ipsos, je kategorie másla vysoce impulzivní a pouze o 11 % zakoupených produktech z této kategorie se zákazníci rozhodli před samotným nákupem.
Lze se však právem domnívat, skokové zvýšení ceny másla stejně jako silná medializace, bude mít nezanedbatelný vliv i na impulzivitu nákupů. Je pravděpodobné, že značná část zákazníků, pro které byl dříve nákup másla především věcí bezprostředního impulsu na prodejní ploše, bude nákup vzhledem ke stávající situaci více plánovat. Tato vyšší míra plánování se může ubírat jak směrem ke kategorii másla samotné, tak ale také směrem k možným substituentům z řad rostlinných tuků. O to větší nároky klade tato komodita na kvalitu a nápaditost druhotných vystavení v obchodech, které se budou muset s poklesem impulzivity nákupů nějak vyrovnat.

Příloha: Článek z časopisu Marketing Sales Media Jak se zákazníci vyrovnají s drahým máslem?

Zákaznická zkušenost