Обуки и развој

Покрај обуките и тренинзите во локалните земји, Ипсос обезбедува и централизирани обуки.  Ипсос се гордее со своите вработени и со нивната заинтересираност за учество во различните програми за обука и усовршување  –  центарот за обуки на Ипсос (ЦОИ).

Мисијата на ЦОИ е да обезбеди современи обуки со врвен квалитет, со кои вработените и клиентите на Ипсос ќе добијат личен и организациски раст.