Видливоста е важна! Што треба да знаат огласувачите за видливоста на нивните реклами?

Се стремиме да го прецениме влијанието на технологијата на краток рок, а да го потцениме дека претставува влијание на подолог временски период. Оваа максима, потврдена од институтот Roy Amara, како и од многу Американски научници и истражувачи, јасно го опишува терминот “хипер циклус” на новата технологија, особено онаа на online рекламирањето.

Ветувањата на online рекламирањето беа да достави повеќе релевантни, временски и точно таргетирани комуникации за взаемниот бенефит на потрошувачите и огласувачите.

Луѓето ќе бидат изложени на рекламни објави единствено и само по нивна желба, но и во моментите кога ќе бидат восприемливи и отворени за комуникација, додека пак адвертајзерите/огласувачите ќе ги намалат загубите и ќе доставуваат хипер ефикасни кампањи со помош на ласерски точно таргетирање на публиката, но и со персонализирани пораки.

За жал, сеуште работите не стојат така!

Каква е реалноста?

Во меѓувреме, 600 милиони уреди поседуваат таканаречените рекламни “блокери“ и кога рекламните објави ќе стигнат до нив, истите ги прескокнуваат или ги движат брзо кон нивниот крај, и само 20% од гледачите на видео содржина на YouTube, рекламите ги гледаат до самиот крај, но и податоците на Ипсос покажуваат дека само 22% од рекламите на Facebook се гледаат само 3 секунди.

Во исто време, повеќе од една третина од програмираните рекламни објави целат кон погрешен таргет, додека рекламната измама значи дека 10-30% од рекламите не стигнуваат воопшто до човечкото око.

Јасно е дека на online рекламирањето му престојат големи предизвици.

И покрај овие проблеми, евиденцијата имплицира дека online рекламирањето е ефективно, доколку се користи и измери на правилен начин.

Рекламната истражувачка асоцијација ARF (Advertising Research Foundation) покажа дека кампањите го создаваат најголемиот ROI кога ¼ од буџетотза рекламирање е насочен кон online рекламирање, додека пак трудот и работата на Les Binet и Peter Field од Институтот за практичари во рекламирањето од Велика Британија (Institute for Practitioners of Advertising-IPA) покажаа дека најдобрата ефективна медиумска комбинација е кога заедно се користат телевизиските и online видеа. Адвертајзерите/огласувачите стануваат свесни за овој тренд и истите го пренасочуваат својот буџет надвор од online формати и платформи кои се докажуваат како помалку ефикасни и инсистираат на транспарентни мерења кои покажуваат каде, како и до кого се дистрибуираат нивните рекламни објави.

Што значи тоа за адвертајзерите/огласувачите? Почетниот чекор е да бидат сигурни дека нивните реклами ќе бидат видени. Станува очигледно дека некои рекламни објави неможат да имаат влијание доколку никој не ги видел, но со годините, огласувачите платија за рекламни импресии кои никогаш и не се појавија кај реалната личност.

Интернет асоцијацијата (Internet Advertising Bureau -IAB) и Media Ratings Council (MRC) создадоа стандарди за видливост на рекламите. Овие стандарди ја дефинираат видливоста и тоа, рекламите се видливи доколку се видливи на екранот на корисникот за минимум 3 секунди.

Огласувачите кои купуваат online медиа простор наспроти овие стандарди, ќе платат само за импресии кои се најмалку 50% за гледање видеа до 2 секунди, и 50% за рекламни банери со видливост од 1 секунда.

Ова е добар старт, но не и доволен.

Стандардите за видливост на рекламите не се универзални и различните индивидуални платформи имаат различни стандарди за видливост. На пример: Facebook и Instagram ги бројат/бележат прегледите со времетраење од 3 секунди, Snapchat по самото отварање, додека пак кај You tube броењата зависат од форматот.

Потребна е конзистентност.

И само затоа што рекламата се појавува 3 секунди, не значи дека е ефективна. Некои рекламни објави треба да траат подолго, како биго постигнале посакуваниот ефект. Како резултат на реалната состојба, неколку големи огласувачи и медиа групации, своите преговори за online купување ги базираат на свои дефиниции за видливост, кои пак се потпираат на потребите кои рекламите ги бараат за да го остварат посакуваниот ефект.

Видливоста претставува мерка од изложеноста на рекламата на различни уреди, а не мерка за вниманието на конзументите.

Адвертајзерите/огласувачите треба да го разберат вниманието и влијанието кое го привлекуваат рекламите.

Во Ипсос, имаме два пристапи кои можат да помогнат:

  1. Connect Digital: ги комбинира видливоста и истражувањата за да измери дали рекламите работат против целите на брендот, помеѓу целната публика на адвертајзерите/огласувачите, кога истите се прикажуваат во активна online средина, но и колку време треба да бидат гледани, пред да го остварат посакуваниот ефект.
  2. Connect Live: наменет за Facebook видео огласи кои се прикажуваат во живо во информациите/вестите-ова се ефикасни “мини кампањи” кои го заземаат местото пред рекламните објави да почнат да се емитуваат целосно во живо и им даваат време на адвертајзерите/огласувачите да направат промени во самите реклами или пак во нивната медиумска тежина. Ги комбинира прегледите и податоците за публиката со резултати од истражувањата, за да измери дали рекламните огласи работат против целите на брендот кога истите се емитуваат во живо на Facebook.

Од нашите скорешни тестирања, заклучивме дека додека подолгите прегледи на рекламните огласи се поврзани со поголемо бренд влијание, рекламите се исто така способни за влијание и во кратки временски рамки.

Повеќето рекламни огласи дејствуваат подобро како “не прескокнувачки”, но оние кои имаат добро интегрирано брендирање го грабаат вниманието (најчесто со голема доза на хумор) и комуницираат со едноставни и релевантни пораки кои исто така можат да работат ефикасно во форматите со кратки прегледи како “прескокнувачките”. Одличен пример беше брeнд за алкохол во Италија, кој креираше високо енергетска реклама во бар, со многу ангажирачки визуелни ефекти, со силно присуство на производот и со јасна порака. Рекламата го привлече вниманието веднаш, брендот и пораката беа очигледни додека високото ниво на енергија и визуелзиација го задржаа вниманието.

Гледајќи напред

Доколку целта на online рекламирањето е да го достигне својот потенцијал, огласувачите треба да се научат да прават информирани избори, а тоа значи да ги разберат разликите кои се појавуваат при дистрибуцијата на рекламните објави на различните индивидуални платформи, формати... Робусните истражувања и транспарентноста се од витално значење!