Forbruker- og butikkrevisjon

Våre forbruker- og butikkrevisjonstjenester er todelt, og dekker både syndikerte forbruker- og kundepaneler og tilpassede kontinuerlige revisjonsprosjekter.

Hvorfor?

Ipsos leverer innovative løsninger for økt markedsførings- og salgseffektivitet:

Konsulentvirksomhet og butikkmåling

Butikkmåling består av revisjon av butikker og lokaler når det gjelder tilgjengelighet, plassering og kontroll av kvalitet på produkter, så vel som kontroll av varestandarder, materialer, kampanjer, skjermer osv.

Folketelling og kundepanel

Ipsos implementerer nye kundepaneltilnærminger i utviklingsland hvor tradisjonelle butikker utgjør størstedelen av handelen, avhengig av kundens behov og kategoriegenskaper.

Husholdningspanel og integrerte paneler

Ipsos bringer ny tilnærming til vanlig husholdningspanelmetodikk ved også å dekke markedet utenfor hjemmet, for å imøtekomme behovet for 360®-innsikt i kategorier der forbruket er høyt, f.eks. drikkevarer, konditori og tobakk.

Sporing av forbruk utenfor hjemmet

Datainnsamling ved utsalgsstedet gir mulighet for unike innsikter og gir et mer komplett bilde av det totale markedet.

Hvordan fungerer det?

Utnyttelse av solid erfaring med ledende markedsmålingsprosjekter globalt, gjør vårt Ipsos-kompetansesenter i stand til å levere:

  • RFQ-ledelse
  • Prising
  • Tekniske og operative systemer og feltoppsett
  • Feltsporing og kvalitetssikringssystemer
  • Databehandling og rapportlevering via nettportal

Hva er unikt med vår løsning?

Ipsos har solid erfaring innen markedsmålinger, med mange års erfaring fra ulike typer paneldeltakelser. Denne erfaringen, kombinert med sterk analytisk kompetanse og kraftige analyseverktøy, gjør at vi kan levere løsningen i alle Ipsos-land rundt om i verden.

Mer innsikt om Detaljhandel

Nye tjenester