Ipsos Lunsj-tracker 2021

Etter Covid-19 har den norske befolkningens lunsjvaner endret seg. Ipsos ønsker å kartlegge disse endringene og lanserer derfor en lunsj-tracker.

Norske Spisefakta, som brukes som strategisk grunnlag blant størstedelen av dagligvaremarkedet, har de siste årene inkludert flere nye rapporter. I 2017  introduserte Ipsos Middagsdagboka, og nå lanserer vi rapporten «Ipsos Lunsj-tracker 2021». 

Med en ny hverdag under pandemien har den norske befolkningens lunsjvaner endret seg. Ipsos er opptatt å kartlegge forbrukeratferdsendringer og skal gjennomføre en lunsj-tracker som vil gi et oversiktsbilde over dagens situasjon og gir innsikt i hvordan atferden endrer seg fra våren til høsten 2021. 

Det planlagte prosjektet er basert på en online undersøkelse som rapporteres med 6 måneders mellomrom. Den vil kartlegge bruk av et bredt spekter av lunsj-produkter (på kategorinivå) med tilhørende drikke. I tillegg til brød, rundstykker, pålegg og drikkevarer vil vi dekke bruken av de vanligste varme lunsj-rettene. 

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, oransje, fargerik

Automatisk generert beskrivelse

Du kan få mer informasjon ved å kontakte Charlotte Nymoen-Kubera i skjemaet under,  over telefon 988 43 461 eller per mail: [email protected] 
 

Forbruker og Shopper