IPSOS NORGESPANEL - Et av Norges største høykvalitetspaneler

Ipsos’ Norgespanel teller totalt ca. 97 000 personer, og representative utvalg for undersøkelser online trekkes fra dette.

Ipsos har ikke ligget på latsiden i 2020. Vi har møysommelig og iherdig bygget opp vårt online panel. Ipsos’ Norgespanel teller totalt ca. 97 000 personer, og representative utvalg for undersøkelser online trekkes fra dette. Du kan gjennomføre undersøkelser med respondenter fra 15 år og oppover. Ipsos Norgespanel driftes i overenstemmelse med ESOMARs anbefalinger, men har ellers noe ulik profil og til dels ulike bruksområder. Ipsos er også ISO-sertifisert. Ipsos Norge, tidligere MMI, var det første norske markedsanalyseselskapet som bygde et onlinepanel i 1999. 

Vi forsøker stadig å utvikle og forbedre vårt panel for å kunne fremskaffe gode utvalg. Det krever at vi tilpasser oss skiftende omgivelser og hele tiden prøver ut ny teknologi og nye teknikker. For å opprettholde kapasitet i vårt panel er Ipsos avhengig av å løpende rekruttere nye deltakere. Det legges derfor inn rekruttering i de undersøkelsene hvor det er hensiktsmessig. Rekruttering legges alltid i etterkant av undersøkelsen og på en slik måte at det ikke påvirker selve undersøkelsen. Ipsos rekrutterer aldri på kundelister.

Les mer om vårt Norgespanel i panelboken.

Last ned

Forbruker og Shopper