‘Naturlig’ mat: Hva betyr det for forbrukere?

Forbrukere er mer bevisste enn noen gang på sikkerhet og pålitelighet når det gjelder mat og drikke. Det har ført til en økning i bruk av begrepet ‘naturlig’ på emballasjer og i markedsføring.

Forbrukere er mer bevisste enn noen gang på sikkerhet og pålitelighet når det gjelder mat og drikke. Det har ført til en økning i bruk av begrepet ‘naturlig’ på emballasjer og i markedsføring. Mat og drikke-produsenter må vise større åpenhet om ingredienser, produksjon og leverandørkjeder, og hjelpe forbrukere til å føle seg trygg på produktenes sikkerhet og renhet.

Begrep som ‘glutenfri’ er lett for forbrukere å forstå. Begrepet ‘naturlig’ kan være mer tvetydig, slik at markedsførere og forbrukere kan tolke begrepet på ulike måter. I denne globale studien har Ipsos MORI undersøkt hvordan forbrukere selv tolker begrepet. ‘Uten kunstige tilsetninger’, ‘100% fra naturen’ og ‘sunn’ er de tre mest vanlige assosiasjonene. Undersøkelsen så også at mens de yngre assosierer ‘naturlig’ med noe organisk, fokuserer eldre på ingredienser. Funnene viser en sterk meningskonsensus på tvers av landene, men med enkelte regionale forskjeller som belyses i rapporten under.

Naturlig

 

Forbruker og Shopper