Buďte zákazníkovi nablízku

Prečo zákaznícka skúsenosť stále dôležit aj uprostred pendémie a sociálneho dištancovania.

CoverV stabilnom období pochádza mnohé spotrebiteľské správanie z vykonávania bežných činností na pravidlenej báze. Tieto rutinné aktivity poskytujú zákazníkom istotu a zjednodušujú ich rozhodovacie procesy.

Aktuálna pandémia však túto rutinu narušila a u mnohých spôsobila až stav paniky, pretože ešte stále neexistuje žiadna "nová norma", ktoré by život uľahčila. Naopak, je tu neustála potreba posudzovania aktuálnej situácie a navigovania v meniacom sa prostredí. V dôsledku toho sa menia priority a prístupy zákazníkov.

V tejto štúdii navrhujeme tri kroky, ktoré vám môžu pomôcť posilniť vzťah so zákazníkmi v týchto turbulentných časoch a ktoré môžu pomôcť zabezpečiť, aby sa vaša značka počas tejto krízy vyvíjala spolu so zákazníkmi.

  • Pochopiť - zistiť ovplyvňujúce faktory a pochopiť vplyv krízy na zákazníkov a značky
  • Prispôsobiť sa - identifikovať, ako čo najlepšie zmeniť meranie a riadenie zákazníckych skúseností tak, aby vyhovovali meniacim sa potrebám, a prerozdeliť zdroje na riešenie skutočných záležitostí, a to čo najefektívnejším spôsobom
  • Predvídať - identifikovať, ako sa zákazníci prispôsobujú meniacemu sa prostrediu a ako sa formujú nové potreby a správanie, rozvíjať interakcie a vzťahy medzi zákazníkmi a značkou pre budúcnosť

Zákaznícka skúsenosť