Ipsos Update - August 2020

Mesačný sumár noviniek z Ipsos prieskumov a analýz z celého sveta.

Ipsos UpdateSú obavy z koronavírusu na vrchole? COVID-19 je stále najväčšou obavou sveta. Výsledky štúdie What Worries the World, realizovanej v 27 krajinách sveta ukázali, že podiel odpovedí označujúcich COVID-19 ako najväčšiu obavu vo svete je v porovnaní s poslednými výsledkami štúdie spred štyroch mesiacov o 20 bodov nižší (pokles na 43%). Obavy z nezamestnanosti zostávajú vysoké (40 %), kým zdravotníctvo v období z Apríla do Júla pokleslo z tretieho na šieste miesto.

V súčasnosti sa prieskum trhu spolieha na stále väčšie a rozmanitejšie zdroje údajov. "Big data" však automaticky naznamenajú aj veľké insighty - namiesto spoliehania sa na čarovné algoritmy je potrebné na pozadí urobiť množstvo práce. V článku A Matter of Fact ponúkame osem jednoduchých pravidiel, ktoré vám pomôžu urobiť si v dátach pre prieskum trhu poriadok.

HoReCa sektor čelí problémom spojeným so zmenami správania sa zákazníkov, keďže je nepravdepodobné, že by sa ich výdavky okamžite vrátili na úroveň spred pandémie. Nie je to len kvôli existujúcim obávam o zdravie a bezpečnosť v dôsledku pandémie, ale aj ako reakcia na viaceré formujúce sa trendy, akými je napríklad donáška domov. Odvetvie sa potrebuje týmto zmenám prispôsobiť.

Tento mesiac sa pozrieme bližšie aj na odvetvie krásy - naši experti sa do hĺbky pozreli na porozumenie potrieb a motivácií žien v "beauty trojuholníku" Číny, Japonska a Kórei. Aj napriek rozdielom v tradíciách ženy v týchto krajinách rovnako oceňujú vnútornú krásu a vyrovnanosť - 84 % zo žien hovorí, že sú pre nich dôležité, v porovnaní so 71 %, ktoré hovoria o zovňajšku.

V časoch spoločenských zmien sa mediálne značky musia rozhodnúť, komu alebo čomu poskytnú svoje platformy. V poslednom období sme boli v mene progresivizmu svedkami odstraňovania sôch, Twitterových proflov a historických televíznych programov v Spojenom kráľovstve. Naša nová štúdia s názvom Piliere populárnej kultúry (Pillars of Popular Culture) skúma, ako čo najlepšie reagovať na výzvy pre konanie a zodpovednosť v sociálnych otázkach.

Spoločnosť