Ipsos Update – Február 2020

Rok 2020 so sebou prináša nové poznatky nielen o zmenách v oblasti spotrebiteľského správania, ale tak isto aj o tom, ako automatizácia v nasledujúcich desiatich rokoch ovplyvní trh práce. Nezabudli sme ani na aktuálnu tému klimatických zmien. Februárový Ipsos update je tu.

Ipsos Update - Február 2020Výsledky najnovšej štúdie What Worries the World ukázali 4% nárast počtu ľudí, ktorí hovoria, že sa ich krajina uberá nesprávnym smerom. Analýza sa bližšie pozrela na to, ako sa sentiment a hlavné problémy vyvíjali v poslednej dekáde.

Nedávny Ipsos prieskum Jobs and Automation prezradil, že viac ako 1/3 zamestnancov naprieč 28 krajinami sveta predpokladá v nasledujúcich 10 rokoch automatizáciu ich práce. To platí najmä pre rozvojové krajiny ako je India, kde súhlasí 71 % dopytovaných zamestnancov, oproti vyspelejším krajinám, akými sú napríklad Nemecko či Maďarsko, kde s automatizáciou počíta iba 14 % opýtaných. Na druhú stranu väčšina ľudí je optimistická a sú presvedčení, že ich schopnosti nie sú jednoducho nahraditeľné, a že budú schopní si svou pozíciu naďalej udržať. 

7 z 10 ľudí naprieč celým svetom zmenilo svoje správanie s ohľadom na zmenu klímy, u mladej generácie sú to dokonca 2 z 3. Veľké zmeny urobilo 17 %, niekoľko menších zmien 52 % a žiadne zmeny iba 23 % spotrebiteľov. Prieskum Study on climate change odhalil najčastejšie zmeny v správaní, kterými sú napr. obmedzenie plýtvania vodou či väčší dôraz na triedenie odpadu. 

So svojím vzdelaním je spokojná veľká väčšina mladej generácie. Zároveň majú mladí ľudia pocit, že sú dobre pripravení v budúcnosti prevziať zodpovednosť za svet. Veria vzdelávaciemu systému a oceňujú získané schopnosti a zručnosti. Čo im, naopak, chýba a čo by chceli zlepšiť? Priestor pre zlepšenie vidia vo využívaní nových technológií alebo v získaní viacerých praktických skúseností. Viac sa dočítate v prieskume Global Education Barometer.

Detailné informácie a ďalšie témy nájdete v aktuálnom Ipsos Update.

Spoločnosť