Ipsos Update – November 2018

Zdieľaná mobilita, postrehy o Global Business Influenceroch alebo vnímanie zdravotnej starostlivosti v európskych krajinách, to sú zaujímavé témy z aktuálneho Ipsos Update, výberu z výskumov a poznatkov od Ipsos tímov z celého sveta.

V čase digitalizácie sa v oblasti mobility objavujú nové služby ako zdieľané jazdy či carsharing, ktoré predstavujú moderné alternatívy k tradičnej hromadnej doprave, taxi či autám. Kľúčové zistenia z poslednej časti trilógie The Future of Mobility, tentokrát na tému Zdieľaná mobilita, sú:

  • Osobné autá v súkromnom vlastníctve sú využívané v priemere 63 minút denne, ďalej priemerne 67 dní v roku nie je auto využívané vôbec. Z toho vyplýva, že 96% percent času nie je auto využívané a stojí zaparkované
  • Viac ako 50% majiteľov áut predpokladá, že v budúcnosti budú ľudia skôr využívať služby zdieľanej mobility, ako autá vlastniť. 
  • V súčasnej dobe je využívanie týchto služieb veľmi malé, iba 2% majiteľov áut a 4% tých, ktorí auto nevlastnia, tieto služby niekedy vyskúšali.
  • Kľúčové benefity zdieľanej jazdy (Uber a pod.) sú nižšia cena (49%), jednoduchosť (48%) a rýchlosť (41%).

Predchádzajúce časti štúdie The Future of Mobility: Autonómne automobily a Elektrofikácia.


Global Business Influenceri sú seniorní manažéri a biznismeni zo spoločností s 50+ zamestnancami. Predstavujú menej ako 1% populácie. Ak vezmeme do úvahy ich kúpnu silu, vlastné príjmy a rozpočty, ktorými disponujú, predstavujú extrémne zaujímavú cieľovú skupinu pre B2B marketérov aj odvetvia ako financie, luxusný tovar a autá, letecké spoločnosti alebo hotely. Ipsos štúdia prináša zaujímavé postrehy o ich mediálnom správaní, financiách, luxuse a cestovaní.


Ďalšie štúdie venujúce sa vnímaniu zdravotnej starostlivosti ukazujú, že európske krajiny sú rozdelené podľa toho, ako hodnotia svoje zdravotnícke systémy. Zároveň však, ako ukazuje ďalší prieskum v Číne a USA, zdieľajú celosvetové znepokojenie v súvislosti s dostupnosťou a finančným zabezpečením liečby. 


V ďalších štúdiách sa dozviete, že Nemecko stále dominuje v globálnom hodnotení The Anholt Nation Brands Index, alebo že medzi obyvateľmi Veľkej Británie stále prevládajú obavy v súvislosti s Brexitom a očakávania o výslednej dohode sú veľmi nízke.


Detailné informácie a ďalšie témy nájdete v priloženom dokumente
 

Spoločnosť