Ipsos Update - November 2021

V najnovšom Ipsos Update, ktorý zoskupuje aktuálne prieskumy z Ipsos tímov po celom svete, sa tentokrát zaoberá zdravím, dôveryhodnosťou a infraštruktúrou. Preskúmať môžete tiež najnovšie štúdie o empatii, insightoch a trendoch v retailovom odvetví.

O globálnom zdraví: 10. október je svetovým dňom duševného zdravia. Pri tejto príležitosti bol zrealizovaný ďalší prieskum venujúci sa globálnemu monitorovaniu zdravotníckych služieb. Štúdia upozorňuje na fakt, že koronavírus aj naďalej zostáva dominantným zdravotným problémom, no nemôžeme opomínať ani vzrastajúce obavy spojené s duševným zdravím.

Dôveryhodné profesie:  Každoročná štúdia sa zameriava na prieskum verejnej mienky naprieč 28 krajinami po celom svete. Po prvýkrát je lekárska profesia vnímaná ako globálne najdôveryhodnejšia. 

Infraštruktúra: Globálny index infraštruktúry zistil, že pokiaľ ide o nové projekty, tak verejnosť uprednostňuje environmentálne aspekty pred ekonomickým ziskom. Prieskum sa tiež zameriava na to, ako sú ľudia, v 28 krajinách po celom svete, spokojní so svojou miestnou infraštruktúrou a kde je priestor pre zlepšenie.

Čoho sa svet obáva?: Covid 19 sa po dlhých 18 mesiacoch po prvýkrát neumiestnil na vrchole rebríčka situácií, ktorých sa ľudia najviac obávajú. Ekonomické obavy presunuli strach z CV-19 na tretie miesto.

O insightoch: Insighty nám umožňujú skutočne porozumieť ľuďom a spotrebiteľom, avšak často absentuje focus na rozhodovanie. Tento dokument ponúka spôsob, akým možno proces generovania insightov transformovať v reálnu konkurenčnú výhodu.

Vzbudenie empatie: Rozvoj empatického prístupu pomáha spoločnostiam opätovne sa prepojiť so zákazníkmi a vnímať ich ako ľudské bytosti. Práve tento prístup im napomáha naplniť ich potreby. Štúdia publikuje štyri kroky pre rozvoj empatického prístupu k podnikaniu.

Convergent Commerce: Rozdiely medzi digitálnym a fyzickým prostredím sa postupne stierajú. Skúmame rozvíjajúci sa svet konvergentného obchodu, kde binárne offline vs. online rozdelenie už neplatí.

Previazaný spotrebiteľ: Index Tetra Pak 2021 naznačuje nárast zodpovednej spotreby. V tohtoročnej správe sa uvádza, že krehkosť, ktorú počas pandémie zažila, vytvorila posun od pasívneho záujmu k aktívnej starostlivosti – seba, našich komunít a nášho životného prostredia.

Spoločnosť