Chování zákazníků při nákupu pracích prostředků

Jak se zákazníci rozhodují při nákupu pracích prostředků a do jaké míry je toto rozhodnutí impulzivní?

Oskar Macek, Account Manager Ipsos Marketing

Vyšlo v časopisu Marketing Sales Media, listopad 2017

Na tyto otázky a mnohé další nalezl odpovědi shopper výzkum provedený agenturou Ipsos. 
Jak vyplývá z této studie, je kategorie pracích prostředků typická pro svoji vysokou impulzivitu. Celých 96 % nakupujících se o nákupu konkrétního produktu z této kategorie rozhodlo až při samotném nákupu. Podstatně častěji než u jiných běžně nakupovaných kategorií zboží, se u pracích prostředků můžeme setkat i se záměnou původně zamýšleného produktu za jiný.
Co za tímto chováním stojí? Tedy jaký je hlavní driver vedoucí k tak vysoké impulzivitě při nákupu této kategorie? I na tuto otázku si lze na základě výsledků výzkumu odpovědět. Jako nejdůležitější faktor neplánovaného nákupu pracích prostředků se ukazuje být promo akce, která funguje jako spouštěč pro 53 % zákazníků. Pro srovnání se jedná o více než dvojnásobek oproti celkovému průměru všech sledovaných kategorií zboží (23 %).
Všechna tato zjištění zřetelně poukazují na velký potenciál této kategorie při ovlivňování zákazníků přímo na prodejní ploše, a to s přihlédnutím k nadprůměrné citlivosti těchto zákazníků na promo akce, se kterými zde přijdou do styku a které mají na jejich konečné rozhodnutí výrazný vliv.

Příloha: Článek z časopisu Marketing Sales Media Chování zákazníků při nákupu pracích prostředků.

Zákaznická zkušenost