Ipsos Update – Prosinec 2019

Elektromobilita, sdílená mobilita, autonomní řízení a inovace v automobilovém průmyslu, kvalitní respondenti jako základ kvalitních výstupů a narůstající důvěra v umělou inteligenci ve zdravotnictví jsou nejnovější poznatky, o které se s vámi chceme podělit. Vítejte u aktuálního Ipsos Update.

Automobilový průmysl vstupuje do nové éry. Jak uvádí studie The Future of Mobility - Autonomous, electric and shared, jdeme vstříc budoucnosti, která spojí tři hlavní trendy, kterými jsou autonomní řízení, elektromobilita a sdílená mobilita. Spojení těchto technologií umožní například objednání taxi bez řidiče. Jak jsou na tyto změny připraveni spotřebitelé? 

  • Elektromobilita a sdílená mobilita mají mezi spotřebiteli větší podporu než autonomní řízení, kde jsou hlavní bariérou obavy o bezpečnost. Lidé jsou také přesvědčeni, že autonomní vozidla mají větší využití v hromadné dopravě než v osobní.
  • Za největší přínosy elektromobility lidé považují šetrnost k životnímu prostředí a úsporu provozních nákladů, bariérou naopak zůstává omezená dojezdová vzdálenost a nedostatečná infrastruktura nabíjecích stanic.
  • Obdobně i sdílená mobilita má potenciál pro větší rozšíření – zejména mezi mladými lidmi ve velkých aglomeracích. Vnímanými bariérami jsou zejména nedostatečná dostupnost aut a nejasnosti ohledně poplatků za službu.

Předchozí studie ze série The Future of Mobility naleznete zde: Driverless CarsElectrification a Shared mobility.

Z výzkumu Medical Devices & Diagnostics Pulse Survey: Radiology víme, že důvěra v umělou inteligenci se od roku 2017 zvýšila. Stále více radiologů věří, že umělá inteligence zmírní úsilí při kontrole snímků, zvýší přesnost diagnostik a urychlí pracovní postup. Mezi základní technologie využívající umělou inteligenci patří CT, rentgen nebo například mamograf. 

„Dobrá data jsou základem pro dobrá data“ – to je přesně to, čemu v Ipsosu věříme. Správní respondenti a jejich správný přístup jsou základem efektivního průzkumu trhu. Nikdy to však nebylo tak náročné jako dnes, kdy často různé subjekty od kvality upouští na úkor nízké ceny a rychlosti. Ve studii Navigating the Online Sample Market jsme se zaměřili na 4 základní pilíře, které by měl každý respondent splňovat pro dodání spolehlivých údajů pro výzkum.Těmi jsou:

  • pravdivost osobních informací respondenta
  • záruka relevance odpovědi v dotaznících
  • unikátnost a zajištění toho, aby jeden respondent nemohl vyplnit stejný dotazník vícekrát
  • "čerstvost" respondenta, proto kontrolujeme počet dotazníků, které respondentovi zasíláme

Z nejnovějšího průzkumu Ipsos Global Advisor víme, že pro většinu zákazníků je problematika produkce plastů aktuální. 7 z 10 zákazníků by zakázalo používání plastů na jedno použití a požadují povinnou recyklaci pro výrobce. Zákazníci zároveň vědí, že produkci plastů mohou změnit i svým chováním a jsou ochotni své dosavadní zvyky změnit. 

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost