Hvordan skape ekte engasjement i store online communities?

Kvalitativ innsikt i stor skala

Ipsos Views - Driving Authentic Engagement In Large Online Communities

De siste årene har grensene mellom kvalitativ og kvantitativ research blitt uklare og flere datakilder er nå ettertraktet for en mer helhetlig forståelse av forbrukernes holdninger og atferd.

Ipsos' online communities tilbyr den unike muligheten til å bevege seg sømløst mellom kvalitativ og kvantitativ innsikt og adressere en rekke læringsmål på ett sted, både raskt og enkelt.

Ipsos administrerer communities med et bredt spekter av størrelser, fra så små som 10 medlemmer, til så mange som 5000 eller mer, fordi vi vet at én størrelse ikke passer alle. Et spørsmål vi noen ganger får er "hvordan er det mulig å oppnå intime forbrukerforbindelser, og sikre verdi for våre kunder, selv i veldig store online communitities?"

Vi har nylig evaluert et utvalg av eksisterende Ipsos-communities for å forstå hvilken innvirkning community-størrelsen kan ha på engasjementsgraden, og fant ut at alle communities oppnådde lignende andeler, uavhengig av størrelse.

I denne artikkelen, har vi tre anbefalinger for å skape engasjement og demonstrerer hvordan disse har gjort det mulig for oss i Ipsos å bygge intime forbindelser i selv veldig store online communities:

  1. Rekrutter de riktige respondenteneVed å bruke et kvalitetsfilter under screeningsprosessen kan vi velge medlemmer som er uttrykksfulle og villige til å dele. Dette sikrer levende, dynamiske og rike forbrukerfokusert innsikt.
  2. Bygg på indre motivasjonerÅ bevege seg utover transaksjonelle relasjoner og utvikle en forståelse av respondentenes iboende motivasjoner er nøkkelen til å gjøre fellesskapsopplevelser mer tilfredsstillende og oppmuntrer medlemmene til å bidra meningsfullt til fellesskapsaktiviteter.
  3. Bruk analytiske modeller og rammeverk
    Tekstanalyse og modellering kan brukes til å avdekke dyp innsikt og følelser, og levere empati i stor skala.

Les Driving Authentic Engagement in Large Online Communities or å lære mer om bruk av større fellesskap for å levere ekte menneskelig kontekst i stor skala.

Forbruker og Shopper