Flere bekymret for personvern

Fredag 25. mai inntrer EUs nye forordning for personvern (GDPR). I en ny global undersøkelse fra CIGI-Ipsos sier flertallet (52%) at de er mer bekymret for privatlivet sitt på nett enn de var for ett år siden. Seks av ti mener at sosiale medier (63%) og søkemotorer (57%) har for mye makt.

Mer enn halvparten av internettbrukere fra hele verden er mer bekymret for privatlivet sitt på nett enn de var for et år siden, ifølge en ny Ipsos-undersøkelse som ble utført på vegne av Centre for International Governance Innovation i 25 land verden over.

21

 

Kanskje på bakgrunn av det nylige mediefokuset på personvern og data-eierskap, GDPR og Facebook-saken knyttet til Cambridge Analytica, sier et flertall (52%) at de er mer bekymret for privatlivet sitt på nett sammenlignet med et år siden. Den største økningen finner vi i de latinamerikanske landene (63 %) og Midtøsten / Afrika (61%). Blant de som er mer bekymret, sier tre fjerdedeler (74%) at internettselskapene bidrar til den økende bekymringen – kun slått av cyberkriminelle (81%), men foran andre internett-brukere (66%), egne myndigheter (63%), selskaper generelt (61%), utenlandske myndigheter (58%) eller arbeidsgivere (48%).  USA er blant landene som i størst grad peker på sin egen regjering  (78%) og internettselskaper (83%) som kilder til den økende bekymringen.

 

Internettbrukere globalt uttrykker også et høyt nivå av mistillit til sosiale medier, søkemotorer og internettselskaper, med 63% av respondentene som hevder at sosiale medier har for mye makt. Innbyggere i utviklingsland som Nigeria (84%), Egypt (81%) og Kenya (79%) er i størst grad enige i at sosiale medier har for mye makt, mens de i Russland (40%), Japan (47%) og Polen (49%) i mindre grad er enige. Netttjenestene har også høy grad av påvirkning på holdninger og atferd hos brukere verden over. 42% mener at sosiale medier påvirker sitt politiske synspunkt – fulgt av søkemotorer (39%), onlineapplikasjoner (35%) eller online-reklame (32%). Videre hevder en betydelig andel globalt at sosiale medier gjør livet mindre effektivt (37%), vanskeligere (29%) eller verre (30%) enn det ellers ville vært.


Som følge av økende bekymring og mistillit til internett, ser vi at mange endrer sin adferd på nett, en trend med økonomiske og sosiale følger. Globalt gjør rundt en av ti færre nettkjøp (12%) og lukker sosiale medier-kontoer (10%), eller bruker nettet sjeldnere (7%), sammenlignet med ett år siden.

 

Last ned hele rapporten fra CIGI-Ipsos under.

 

Også i Norge vet vi at bevisstheten om personvern og datasikkerhet på nett øker. Tall vi tidligere har publisert viser at 16% blant unge vurderer å slette sin Facebook-profil, og at 3 av 4 ville ønsket innsyn i personopplysninger selskaper har lagret dersom det var mulig. EUs nye forordning for personvern (GDPR) inntrer i EU-land 25.mai og i Norge 1.juli.

1

2

 

 

Samfunn