Hvordan vet vi at meningsmålinger gir oss riktig svar?

Ipsos presenterer en gjennomgang av hvordan vi jobber med meningsmålinger før valg.

Opinion polls: A tour of the territory | Ipsos

Meningsmålingsinstitutter blir nøye ettergått i opptakten til viktige valg. Vi er i dag bare en dag fra presidentvalget i USA, og meningsmålere kappes om å levere det mest presise resultatet. I etterkant av 2016 er dette noe som er mer spennende enn på lenge. Det var flere meningsmålinger på statlig nivå i USA som bommet. 

 

I Ipsos så har vi jobbet med meningsmålinger i over fire tiår og vi er stadig ute etter å forbedre oss ved å ta til oss nye metoder, innfallsvinkler og erfaringer.

I denne rapporten kan du få se nærmere hvilke betraktninger vi har gjort oss siden 2016 og hvordan vi jobber for å få meningsmålinger til å treffe best mulig. 

 

Tradisjonelle meningsmålinger består av å ringe respondenter. Dette er fremdeles en gullstandard innen meningsmålinger, og har vist seg å treffe bedre enn alternative metoder som automatiske oppringninger eller web-undersøkelser. Ipsos jobber likevel med å implementere nye perspektiver og metoder som drar på innsiktene som kan fanges opp av sosiale medier, Big Data og kunstig intelligens.

Et eksempel på hvordan vi benytter oss av AI og SoMe-data kan du se på politicalatlas.com.

Samfunn