Ipsos Update - August 2019

Ipsops Update for denne måneden oppsummerer forskning og analyser innen likestilling, hva som bekymrer verden, video-reseach, bærekraftig emballasje i Japan og forbrukertrender i Russland.

Ipsos Update August 2019 | IpsosVår nyeste utgave av Undertsanding Society, A Womans World, presenterer en rik og mangfoldig samling av artikler som setter søkelys på realitetene i kvinners liv rundt om i verden. Inkludert bidrag fra unike kvinner og eksperter på tvers av sektorer, ser rapporten blant annet på økonomisk uavhengighet og vold og trakassering, og undersøker hvordan man kan overvinne barrierer i land som Australia, Tyrkia, Malaysia, Irland, Nigeria.

 

En ny analyse av vår globale What Worries the World-undersøkelse ser på hvilke saker som bekymrer folk i 28 land, og hvordan utviklingen har vært over de 100 månedene undersøkelsen er målt. Vår nye Whitepaper, The Illusion of Stability, viser at bak de relativt stabile tallene, er det konstante skifter og usikkerhet.

Et sentralt funn er den langsiktige nedgangen av arbeidsledighet som verdens eneste dominerende bekymring. Dette samsvarer med de høye tallene i vår siste Global Consumer Confidence Index, som i stor grad drives av sysselsetting. 

 

Over til Afrika, går Ipsos Flair-samlingen for første gang til Elfenbenskysten, og rapporterer fra et land som er både robust og preget av usikkerhet, med en raskt voksende økonomi som er følsomt for svingninger. Ipsos sin analyse fra det lokale teamet i Elfenbenskysten gir viktig innsikt til samfunnet, markedene og menneskene i det «sentrale nervesystemet» i det franske Afrika.

 

Vår nyeste forskning fra Russland skisserer rapporten TrendVision 2019 landets nåværende samfunnsøkonomiske situasjon og sentrale forbrukertrender for 2019, med eksempler på hvordan innovasjoner i markedet svarer til behovene og ønskene til den moderne russiske forbrukeren.

 

Samtidig ser en ny rapport fra vårt Japan-team, Thinking Outside the Box, Bag and Wrapper, på spørsmål rundt bærekraft og emballasjeavfall i Japan. Den argumenterer for at selv om japanske forbrukere er blant de minst sannsynlige i verden til å iverksette tiltak for å redusere problemene med plastavfall, er dette sannsynligvis på grunn av mangel på alternativer. Nå er det på tide at merkevarer selv tar eierskap om bærekraftig emballasjer i Japan.

 

Videoinnhold er nå det mest brukte medieinnholdet for internett trafikk, men kun en relativt liten del andel av markedsføring- og forskningsdata er videobasert. Video er ikke bare et flott kvalitativt verktøy for å gi liv til dataen, men også en rik kilde til kvantitative data. Vår nye rapport om hvordan video nå blåser opp viser hvordan video kan spille en større rolle innen forbrukerforskning.

 

Til slutt, på 50-årsjubileet for månelandingene, ser vi på meningsmålinger om begivenheten, og dykker ned i romforskning generelt. En britisk meningsmåling forteller oss også hvilke politikere folk helst vil sende på en enveistur til månen.