Ipsos Update - Juni 2020

Juni utgaven viser de siste trendene, forskning og innsikt på koronaviruset og hva som kan skje fremover, kundeopplevelse, helseteknologi, robotisering , holdning til arbeidslivet og 75 års markering for 2. verdenskrig.

Signals sammendrag er på sin syvende utgave og dekker hvordan koronaviruset påvirker innovasjonsprosesser, forbrukernes adferd og medieforbruk samt finansnæringen. Denne ferske rapporten dekker samtidig lærdom fra tidligere kriser verden har gått igjennom.

Koronavirus er dagens store utfordring, men vi må være mer komfortable med usikkerhet som den nye normalen. New Futures rapporten skisserer prognosearbeid og de siste trendene innen scenarioplanlegging for å bistå myndigheter, næringsliv og samfunnet generelt i å bli mer robuste og bedre forberedt. Med sakte gjenåpning av handelnæringen må kundenes helse og sikkerhet prioriteres. Reopening with Confidence  bidrar med en “guide” til hvordan gjenåpningen kan implementeres med funn fra Ipsos nye «Health & Safety Index». Vår nye kundeopplevelse rammeverk "forces of CX"  presenterer 6 nøkkelelementer som må til for at merkevarer skape sterke kunderelasjoner. Tydelig fokus på disse vil kunne skape bedre kundeopplevelser. Her illustrerer vi med nyere eksempler på flere merkevarer.

Vår undersøkelse om holdning til arbeidslivet gjennomført i 28 land viser at 92% av verdens befolkningen mener at jobb er en sentral del av våre liv og det store flertallet finner glede i deres jobber. Over gjennomsnittet ønsker å jobbe til de blir 57 år til tross for mulig aldersdiskriminering, og at de vil ha god arbeidskapasitet frem til fylte 60 år.

Ipsos markerer 75 års jubileum til 2.verdenskrig med en holdningsundersøkelse i 28 land om konflikter. Funnene viser at 58% mener det er viktig med minnemarkering og seremonier. 42 % mener at 2 verdenskrig fortsatt har innflytelse på politikken i deres land.

Avslutningsvis har våre helsesektor ekspertene utarbeidet en spennende ny rapport om robotisering. Den avdekker de siste utviklingene i helseteknologi og dens fremtidsutsikter med økt bruk av robotisert kirurgi rundt i verden.

Samfunn