Ipsos Update - Oktober 2019

Denne månedens Ipsos Update inneholder nye Ipsos-undersøkelser og analyser om tillit, FNs bærekraftsmål, kundeopplevelse, populisme og vår nye Flair-rapport om Sør-Korea.

Ipsos Update | CX | Pricing | Business influencers | sustainable development | Trust | Flair South KoreaI dagens offentlige ordskifte er det vanskelig å komme utenom historien om at det foregår en tillitskrise. Men er det sant? Vår nyeste rapport om tillit ser detaljert på meningsmålinger fra hele verden og avdekker et mer komplisert bilde. Tillit ikke er i konstant tilbakegang, men vi trenger å ha mer nyanserte og presise samtaler om hva det betyr å ha tillit i ulike kontekster.

Misstillit og misnøye med myndigheter og autoriteter er fokuset i vår undersøkelse over 27 land om populisme og nativisme i verden: "more than half agree that their country’s society is broken. Compared to three years ago, we find the overall presence of populist and nativist opinions to be stable or growing, with some marked differences between countries" heter det blant annet i den ferske rapporten.

En annen global undersøkelse denne måneden har spurt folk i 28 land om deres kunnskap om UN FNs bærekraftsmål og hvilke som er ansett som mest viktige i ulike land og regioner. Denne undersøkelsen var også tema for ukens tall forrige fredag.

f
2 av 5 vet lite eller ingenting om FN's bærekraftsmål, viste denne globale undersøkelsen.

 

Over til vår serie innsiktsrapporter Flair, viser den første om Sør-Korea, “Customized & Connected” et perspektiv fra vårt lokalt Ipsos team om de viktigste trendene i samfunnet, inkludert en voksende miljøbevissthet, en skjønnhetsindustri som tar av, delingsøkonomi og en ny “Korean Wave”.

En ny whitepaper adresserer hvordan merkevarer kan lykkes i et forbrukermarked i rask endring. Rapporten Beyond Price Promotions paper oppfordrer markedsførere til å utforme nye salgsstrategier som ikke avhenger av å kutte priser - som ikke alltid er effektivt. Isteden ser vi på atferdspsykologi-konsepter som kan påvirke hvordan forbrukere tar beslutninger i kjøpssituasjonen.

For å markere Verdens matdag 16. oktober, presenterer vi vår seneste globale forskning om mat. Disse inkluderer en utforsking av ulike dietter omkring i verden, trender i kjøttkonsum og ‘naturlig’ mat.

Til slutt ser vår nyeste Global Business Influencers survey på utvikling i media-, luksus- og reisevaner blant næringslivsledere i 30 land - en viktig målgruppe for mange sektorer.