Nordmenn synes det er vanskelig å ta bærekraftige valg

En ny rapport Ipsos har gjennomført for Orkla viser at nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Nordmenn har ikke tid eller energi til å vurdere et hvert produkts bærekraftighet når de står i butikken, sier seniorkonsulent i Ipsos Mads Motrøen.

7 av 10 nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Flertallet tror også at mindre produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper. Det er blant funnene som fremkommer i en ny undersøkelse Ipsos har gjennomført i Norden og Baltikum på oppdrag fra Orkla i oktober i år. 

Resultatene viser at vi i Norge er langt mer interesserte i informasjon om resirkulering, næringsinnhold og klimapåvirkning på produktemballasjen, enn hva våre naboer i Sverige og Danmark er. Norske forbrukere skiller seg også klart fra de andre landene når det gjelder resirkulering av avfall hjemme. Hele 74 prosent synes dette er viktig, og 45 prosent svarer at de er villige til å betale mer for biologisk nedbrytbar plast. Samtidig synes 69 prosent det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke.

fds

Flertallet bryr seg om hvilket selskap som produserer produktene de kjøper, og én av tre stoler mer på mindre produsenter. Over halvparten av de norske forbrukerne tror små produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

- Undersøkelsen viser at vi helt klart har en viktig jobb fremfor oss, med å gjøre det enklere for folk å ta bevisste valg. Vi skal tilby bærekraftige produkter, bidra med god informasjon og vise at vi er et selskap som tar bærekraft på alvor gjennom ambisiøse og forpliktende mål, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla

Nordmenn er ifølge undersøkelsen omtrent like opptatt av miljøet som i Norden for øvrig. I likhet med våre naboland er vi mest opptatt av klimaendringer og utslipp, i tillegg til plast og mikroplast i havet. Norske forbrukere er imidlertid mer bekymret for den fremtidige matforsyningen enn svenske og danske forbrukere, og vi ser på vern av dyr- og planteliv som viktigere enn hva de gjør i våre naboland. 

Her i landet er vi mindre opptatt av å kjøpe økologisk mat, og det er færre som oppgir å være vegetarianere. Norske forbrukere har i liten grad redusert kjøttforbruket på bakgrunn av klimaet. 
For øvrig utpeker Norge seg ved at hele 82 prosent svarer at deres kosthold gjenspeiler det de finner i dagligvarebutikkene. Dette er langt over gjennomsnittet i Norden på 54 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Orkla. Seniorkonsulent i Ipsos Mads Motrøen sier om undersøkelsen at nordmenn opplever flere barrierer for å leve mer miljøvennlig. 

-  Vi ser at norske forbrukere har et klart klimaengasjement, og dette smitter over i dagliglivet. Samtidig så ser vi at det finnes barrierer for å leve mer miljøvennlig. Dette går ofte på mangel av klar og tydelig informasjon: Nordmenn har ikke tid eller energi til å vurdere et hvert produkts bærekraftighet når de står i butikken. 


For mer informasjon, kontakt:

Seniorkonsulent Mads Motrøen, [email protected]

Forbruker og Shopper