Ny rapport fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet

2020-rapport fra Fafo, SØA og Ipsos’ følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet er nå offentliggjort. Rapporten viser blant annet fremgang, men noen gjenstående utfordringer på rusfeltet.

Forfatter(e)

  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs
Get in touch

Fafo, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Ipsos samarbeider om gjennomføringen av en følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Evalueringen gjennomføres i perioden 2017 til 2021 på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapport Fafo Ipsos

Oppdraget inkluderer både en organisasjonsstudie og en resultatevaluering som skal vurdere måloppnåelse av opptrappingsplanen for rusfeltet. Målet med resultatevalueringen er å se hvorvidt iverksatte tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med, eller allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden.

Følgeevalueringen skal også undersøke om organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av opptrappingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål. 

Fjerde statusrapport ble offentliggjort 17.12.2020. Denne rapporten viser blant annet positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen, selv om det gjenstår noen utfordringer og det er behov for videre satsning på området.
 

Mer om rapporten kan du lese her samt laste rapporten ned.
 

Forfatter(e)

  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs

Samfunn