Politisk barometer – August 2021: Senterpartiet snubler på oppløpet

Augustmålingen til Ipsos viser at Støres regjeringsalternativ så vidt holder på flertallet. SVs vekst dekker opp for Sps store fall denne måneden.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive - Politiske målinger og analyse
Get in touch

pol bar 1 08 21

Senterpartiets tydelig fall

Denne måneden faller Sp signifikant med hele 6,8 prosentpoeng fra 19,3 % forrige måling i juni, til 12,5 % denne måneden. Målinger det siste året har vist at Sp kan regnes som et av de store partiene, men denne målingen viser at de er like store som Frp, også på hhv. 12,5 %. Arbeiderpartiet holder posisjonen som Norges største parti på 23,6 %, uten noen betydelig endringer fra forrige måling. Høyre går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra 21,1 % forrige måling til 20,0 % denne målingen.

Blant de mindre partiene, ser vi at SV gjør et kraftig hopp fra 6,6 % i juni til 9,7 % denne målingen. Dette er den beste målingen til SV siden august 2009 på Ipsos’ målinger. Vi ser også at begge småpartiene på venstresiden kommer over sperregrensen: MDG gjør en god måling på 6,3 %, og Rødt kommer over sperregrensen med 4,6 %. På høyresiden, ser vi på en annen side at ingen av småpartiene når opp til sperregrensen. Venstre får 3,4 %, mens Krf får 2,6 % denne måneden. Vi ser også at det er kun 0,2 prosentpoeng som skiller Krfs oppslutning fra Demokratenes på 2,4 %. Demokratene er det største partiet i gruppen «Andre», og ut ifra denne målingen ville de oppnådd ett mandat på Stortinget. Dette er andre målingen på rad Demokratene får ett mandat på Ipsos’ målinger.

pol bar 2 08 21

Støres regjeringsalternativ holder så vidt på flertallet

Ser vi på mandatfordelingen for denne målingen ser vi at Støres regjeringsalternativ med Ap, Sp og SV så vidt holder på flertallet med til sammen 85 mandater. Ap får henholdsvis 44 mandater, Sp 23 mandater og SV 18 mandater. Fordi både Rødt og MDG kom over sperregrensen denne målingen, ville de fått betraktelig flere mandater på Stortinget dersom dette var valgresultatet, sammenlignet med hva de har i dag. MDG og Rødt har i dag henholdsvis ett mandat hver, men med dette resultatet ville MDG fått inn 12 mandater og Rødt 8 mandater.

På borgerlig side, ser vi at Høyre ville fått 37 mandater, mens Venstre ville fått 2 mandater og Krf ett mandat. Dette utgjør tilsammen 40 mandater, 45 mandater unna et flertall. Frp ville fått 23 mandater dersom dette var valgresultatet, som betyr at det borgerlige samarbeidet er hele 22 mandater fra et flertall. Demokratene får også ett mandat. Hovedårsaken for at borgerlig side er såpass langt fra et flertall skyldes hovedsakelig at både Høyre og Frp har noe lavere oppslutning enn hva de hadde ved sist valg, og at både Venstre og Krf faller under sperregrensen.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Senior Research Executive - Politiske målinger og analyse

Samfunn