Politisk barometer - Mars 2019

Senterpartiet gjør denne måneden en rekordmåling hos Ipsos og får 14.4 % oppslutning. Samtidig fortsetter SV og Rødt å gjøre det godt, og Ap gjør også en liten forbedring til 28.8 %. Marsmålingen markerer et bunnpunkt for Høyre, som måles til 21.3 %.

Høyre får en oppslutning på 21.3 %, som er en tilbakegang fra februarmålingen hvor de fikk 25.1 %. Målingen ville gitt 40 stortingsrepresentanter for Høyre, 5 færre enn de har i dag.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 11.7 % i denne målingen, fra 10 % forrige måned. Målingen ville gitt 22 mandater på Stortinget, 5 færre enn de har i dag.
Venstre får 2 % oppslutning. Dette er 0.3 %-poeng lavere enn i februar (2.3 %). Dette resultatet ville gitt 1 mandat på Stortinget, altså 7 færre enn i dag.
Kristelig Folkeparti ligger stabilt fra februar til mars med en oppslutning på 2.5 %. De ville som Venstre sittet igjen med 1 mandat, altså 7 færre enn de har i dag.
Til sammen ville regjeringspartiene fått 64 mandater, 24 mandater færre enn de har i dag.


Senterpartiet får en oppslutning på 14.4 %, som tilsvarer en 1.4 %-poeng økning siden februar. Dette er den beste målingen på noen år. De ville på denne målingen fått 27 mandater, som er 8 flere enn de har i dag.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28.8 % og er på ca. samme nivå som i august og september 2018. Dette ville gitt partiet 53 mandater, sammenlignet med de 49 de har i dag.
SV ligger stabilt fra februar til mars med en oppslutning på 7 %. Denne oppslutningen ville gitt 13 mandater, 2 mandater mer enn partiet har på Stortinget i dag.
Rødt får en oppslutning på 5.6 % i denne målingen, en liten tilbakegang på 1 %p. siden februar. Dette er imidlertid en høy andel enn tidligere, da oppslutningen lå på hhv. 3.6 % og 2. 7 % i november og desember 2018. På denne målingen ville partiet fått 10 mandater, 9 mer enn i dag.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3.6 %. Dette er 0.2 %p lavere enn i februar. Resultatet ville gitt dem 2 mandater, 1 mer enn i dag.


Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

  • Ap + SP:    80 (+6)
  • Ap + SV:    66 (+3)
  • Ap + SV + SP:   93 (+0)
  • Ap + SV + SP + MDG:  95 (+6)
  • Ap + SV + SP + MDG + R:  105 (+4)
  • Ap + SP + KrF:   81 (+6)
  • H + FrP:    62 (-4)
  • H + FrP + V:   63 (-4)
  • H + FrP + V + KrF:   64 (-4)

mars

Målingen for mars viser at andelen som mener Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister ligger relativt stabilt sammenlignet med forrige måned. 37 % mener at hun gjør en god jobb som statsminister, mens 17 % synes at hun gjør en dårlig jobb. 42 % synes hun gjør en middels jobb, og 4 % svarer at de ikke vet.

pm